<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Endret noen ord i stillingsannonsen - da kom kvinnene

Da ordet «competent» ble byttet ut med «knowledgeable» og «driven» ble endret til «focused» økte andelen kvinnelige søkere kraftig. 

  Publisert 29. juni 2021 kl. 13.14
  Oppdatert 1. juli 2021 klokken 08.55
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 538 ord
  FOR FÅ IT-KVINNER: – For å få fatt i kvinnene må vi gjøre noe annerledes, sier Trond Vinje, HR-sjef I TietoEvry. Foto: Silje Sundt Kvadsheim

  IT-kjempen TietoEvry har satt seg som mål å ha like mange kvinnelige som mannlige medarbeidere innen 2030. Et delmål er at 40 prosent av de ansatte skal være kvinner innen 2026.

  – Dette er vår månelanding, sier Trond Vinje, HR-direktør i TietoEvry.

  Årsaken til at målet er så ambisiøst er at det er langt færre kvinnelige kandidater enn det er mannlige, blant annet fordi det er færre kvinner som studerer IT-fag ved universiteter og høyskoler.

  – For å få fatt i kvinnene må vi gjøre noe annerledes, sier Vinje.

  Testet to varianter

  Ett av flere virkemidler har vært stillingsannonsene.

  Da selskapet nylig søkte etter kandidater til ulike stillinger, valgte de å teste to forskjellige stillingsannonser. 

  Den ene annonsen var tradisjonell, mens i den andre var noen få ord, som kunne oppfattes som maskuline, byttet ut med synonymer.

  I annonsene, som har engelsk tekst, ble dermed «competent» endret til «knowledgeable» og «driven» endret til «focused». I flere kampanjer ble ordet «independent» erstattet med enten «self-starter» eller «self-directed». I tillegg ble bildet i annonsen byttet ut.

  Og resultatet lot ikke vente på seg.

  32 prosent flere kvinner

  Den tradisjonelle stillingsannonsen for programvareutvikler i Norge fikk 13 prosent kvinnelige søkere. Annonsene som hadde mer inkluderende formuleringer fikk en kvinnelig søkerandel på 18 prosent. I Finland ble det kjørt en kampanje for frontend-utvikler. Der ga den tradisjonelle stillingsannonser 14 prosent kvinnelige søkere, mens den nye annonsen fikk hele 36 prosent kvinnelige søkere.

  Totalt fikk stillingsannonsene som ble justert med et mer kjønnsnøytralt språk i Norge, Sverige og Finland 32 prosent flere kvinnelige søkere enn de tradisjonelle annonsene.

  – Vi ser at ordbruken og den enkeltes opplevelse av annonsen påvirker hvem som søker, sier Vinje.

  – Effekten var større i Finland og Sverige enn i Norge, men der hadde vi også en større kampanje.

  ANNONSE NR 1: Tradisjonell presentasjon av stillingen på LinkedIn. Foto: TietoEvry

  Språkanalyse

  Han understreker at dette eksperimentet ikke er forskning. Men de nye annonsene er basert på en analyse av språket i tidligere stillingsannonser, og utarbeidet sammen med inkluderingsekspert Laura Smith i Validei Research.

  ANNONSE NR 2: Billedbruken er endret i annonse nummer to på LinkedIn. Foto: TietoEvry

  – Den komplekse utfordringen som kjønnsbalanse er og tapet av kvinner i IT-bransjen kan ikke bli løst kun gjennom stillingsannonser. Men et slikt eksperiment kan avdekke viktige elementer som kan bidra til en løsning, sier Smith i en pressemelding.

  Et annet virkemiddel selskapet har benyttet få inn flere kvinner er kjønnsnøytral spillbasert teknologi i rekrutteringsprosessen. Samarbeid med utdanningsinstitusjonene er et tredje virkemiddel.

  Kundemangfold

  – Men hvorfor er viktig å øke kvinneandelen i selskapet?

  – Det er et poeng ut fra et rettferdighetshensyn. Men først og fremst har det en egenverdi at alle gruppene er representert, og at alle gruppene får en stemme, enten det handler om kvinner, menn, representanter fra andre land eller de med funksjonsnedsettelse. Det skyldes at det er et tilsvarende mangfold blant dem som bruker løsningene våre, og at vi må ha en forståelse av hvordan de opplever dem, sier Vinje.

  At ord kan påvirke kjønnsbalansen i søkere erfarte også NTNU for noen år siden. 

  Da valgte universitetet å døpe om flere linjer for å tiltrekke seg flere søkere, spesielt kvinnelige. Dermed ble programmene «elkraft» og «varmeteknikk» til «energi og miljø»: «Maskiningeniør» ble til «produktutvikling og produksjon». Med disse navneskiftene økte også antallet kvinnelige søkere.