<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norge blant landene som jobber minst i Europa

Norge er blant landene i Europa som jobbet færrest arbeidstimer i løpet av en arbeidsuke i 2020.

Publisert 27. juli 2021
Oppdatert 27. juli 2021
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 409 ord
KORT UKE: Den arbeidsføre befolkningen i Norge er på pallen i oversikten over europeiske land med kortest arbeidsuke, målt i antall timer. Her ved Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: NTB

Norge er kun slått av Danmark og Nederland når det kommer til det gjennomsnittlige antallet timer befolkningen jobber pr. uke. Den gjennomsnittlige arbeidstiden i Norge er 33,7 timer, i følge tall fra Eurostat. Rett foran Norge ligger Danmark med et gjennomsnitt på 33,4 timer. 

Begge de skandinaviske landene blir imidlertid slått tydelig av Nederland, hvor befolkningen i gjennomsnitt bare jobber 30,3 timer pr. uke.

Tallene fra Eurostat ser på europeernes primærjobb og omfatter arbeidsstyrken på over 15 år, i løpet av 2020.

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til SSB, jobbet nordmenn i 2020 i gjennomsnitt 34,2 timer – en halvtime lenger i gjennomsnitt, sammenlignet med tallene fra Eurostat. I AKU inkluderes personer i alderen 15 til 74 år.

Gjennomsnittlig arbeidstimer, i primærjobber, i 2020

Land: Timer pr.uke
Tyrkia 44,5
Montenegro 44,3
Serbia 42,3
Hellas 41,8
Nord-Makedonia 40,8
Bulgaria 40,4
Polen 40,1
Slovakia 39,9
Tsjekkia 39,9
Romania 39,8
Kroatia 39,6
Malta 39,6
Slovenia 39,5
Ungarn 39,3
Portugal 39,2
Kypros 39
Litauen 38,8
Latvia 38,6
Island 38,4
Estland 37,9
Spania 37,5
Frankrike 37,4
Luxembourg 37,4
Belgia 37,2
Italia 36,9
Finland 36,5
Irland 36,5
Østerrike 36,4
Sverige 36,3
Tyskland 34,7
Sveits 34,6
Norge 33,7
Danmark 33,4
Nederland 30,3
Kilde: Eurostat

Nedgang i coronaåret 2020

Danmark og Nederland var landene i Europa med lavest endring i antall timer jobbet pr. uke fra 2019 til 2020. Arbeidsstyrken i Danmark arbeidet 4,1 prosent færre timer i 2020 i forhold til 2019. Lik endring som i Luxembourg. 

Nederland hadde minst nedgang i Europa, med 3,2 prosent færre arbeidstimer pr. uke fra 2019 til 2020. Norge hadde en nedgang på rundt 7 prosent – godt under EU-gjennomsnittet på 12 prosent. 

Hellas, Spania, Portugal og Italia hadde størst nedgang. Arbeidsstyrken i Hellas arbeidet i gjennomsnitt 19,7 prosent færre timer pr. uke. I Spania ble det i snitt jobbet 19,5 prosent færre timer, mens i Portugal og Italia ble det jobbet 19 prosent færre timer pr. uke.

Eurostat forklarer nedgangen med at smitteverntiltakene knyttet til pandemien førte til at mange i perioder sto uten arbeid.