<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fikk oppsigelse på SMS tre uker inn i prøvetiden

«Du lærer ikke fort og du jobber ikke fort», skrev arbeidsgiveren som en begrunnelse da den gravide ansatte fikk oppsigelse på SMS.

Publisert 2. feb. 2022 kl. 06.24
Oppdatert 3. feb. 2022 klokken 09.25
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 348 ord
FRISØRTRØBBEL: Det ble dyrt for arbeidsgiver da kvinnen ble oppsagt etter bare tre uker.  Foto: Dreamstime

Når er det greit å si opp en ansatt i prøvetid? Det skulle Trøndelag tingrett nylig besvare.

Sommeren 2020 ble en kvinne ansatt som frisør i en 100 prosent fast stilling, og det ble avtalt 6 måneders prøvetid. Kvinnen hadde gått ett år på frisørlinje på videregående skole, og hun hadde vært frisørlærling på to ulike salonger i til sammen ett år. Hun manglet imidlertid et år som lærling, og hadde derfor ikke svennebrev som frisør eller erfaring som selvstendig frisør.

Melding om oppsigelse

Hun startet i jobben som avtalt 1. september 2020, Men arbeidsgiveren var nok ikke så fornøyd med arbeidet som ble gjort. For bare tre uker inn i prøvetiden, og samme dag som den ansatte sendte en sykmelding og ga beskjed om at hun var gravid sendte arbeidsgiveren en melding om oppsigelse.

Meldingen førte til en korrespondanse mellom de to på SnapChat og SMS.

Noen uker senere tok kvinnen ut stevning med krav om at oppsigelsen ble kjent ugyldig og erstatning.

Kunne ikke bevise

Prøvetiden skal gi arbeidsgiver mulighet for å vurdere den ansattes skikkethet for arbeidet og skal redusere risikoen for feilansettelser.

Arbeidsgiveren mente at kvinnen jobbet sakte, hele tiden var sliten, var umulig å lære opp, og hadde tilbakeholdt opplysninger om helsemessige forhold.

Men det kunne ikke arbeidsgiveren bevise i retten.

«Domstolen skal være tilbakeholden med å overprøve arbeidsgivers vurdering av egnethet, men retten kan vanskelig se at det er tilstrekkelig bevismessig grunnlag for et slikt faktum», heter det i dommen.

Kvinnen fikk 40.000 kroner i erstatning for økonomisk tap og 55.000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg fikk hun 30.000 kroner i erstatning for saksomkostninger.

At det ikke ble gitt advarsel eller drøftet oppsigelse med kvinnen var vesentlig elementer som medføre at oppsigelsen ble kjent ugyldig. 

Retten la vekt på at det var kritikkverdig av arbeidsgiver at oppsigelse ble meddelt på SMS/Messenger», og at kvinnen ikke fikk anledning til å uttale seg. Fordi oppsigelsen kom overraskende fremsto den som ekstra belastende. «Særlig kritikkverdig er det at oppsigelsen skjedde på et tidspunkt der hun var gravid og hadde et særlig stillingsvern», heter det i dommen.