<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Studie: Klare kjønnsforskjeller i inntekt og karriere

Det er fortsatt en overvekt av menn på de øverste styringsnivåene, i stillinger med resultatansvar og i høytlønte stillinger, ifølge en ny studie.

  Publisert 10. mars 2022 kl. 09.27
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 401 ord

  Core næringslivsstudie er utført av Institutt for samfunnsforskning og finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

  Den tar for seg ti norske selskaper som allerede jobber aktivt med å fremme likestilling.

  – Det er høy bevissthet, definerte mål og tiltak for kjønnsbalanse i selskapene, men paradokset er at det likevel er klare kjønnsforskjeller i inntekt og karriere, sier forsker Sigtona Halrynjo.

  Flest menn er øverst

  Til tross for forankring av mål og tiltak i strategier om likestilling i selskapene fant forskerne tydelige kjønnsforskjeller i inntekt og karrieremønstre. Det er fortsatt en overvekt av menn på de øverste styringsnivåene, i stillinger med resultatansvar og i høytlønte stillinger.

  – Et funn er at kjønnsforskjellene gjelder hovedsakelig kvinner og menn som har barn, og at forskjellene ikke kan forklares av ulik alder og utdanningsnivå, sier Halrynjo.

  Samtidig fant forskerne ikke tegn til fordommer mot kvinner eller mødre i næringslivet, og både kvinner og menn opplever også å få anerkjennelse for jobben de gjør. Kvinner forhandler i like stor grad om lønn og opprykk og har like ofte en plan for egen karriereutvikling.

  Trettebergstuen: Ledere må gå foran

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) trekker fram at arbeidsgivere må ha likere forventninger til kvinnelige og mannlige ansatte når det gjelder fravær knyttet til barn.

  – Undersøkelsen viser at balansen mellom familie og jobb er viktig for arbeidstakerne, og i et godt, likestilt arbeidsliv skal det la seg gjøre å kombinere jobb med barn og fritid. Ledere må gå foran som gode forbilder og bygge en kultur der dette er selvsagt, sier Trettebergstuen.

  – Vi vet at det står for dårlig til med likestillingen i næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

  – Målet er et næringsliv der kvinneandelen er høyere, lønnsgapet tettes og mangfold sikres i flere bransjer. Vi trenger kunnskap om dagens situasjon for å kunne målrette politikken, fortsetter han og understreker at studien blir sentral i dette arbeidet.

  Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran opplyser at det er utlyst en egen likestillingsstudie for maritim sektor, der kvinner er i mindretall.

  Jobber mer enn de skulle ønske

  Core-studien bygger på spørreskjemaer fra 2.830 medarbeidere og dybdeintervjuer med 30 medarbeidere og ni HR-eksperter i 2021.

  I studien kommer det blant annet også fram at de som jobber mest opplever i stor grad at de jobber mer enn de skulle ønske

  I tillegg viser den at lang arbeidstid ikke handler om krav fra ledere eller høy lønn, men om å håndtere frister, arbeidsoppgaver, og konkurranse om kunder som forventer rask levering.

  NTB