<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svakere utsikter for norske bedrifter

Prisvekst og økte renter gjør at norske bedrifter mener markedssituasjonen er mer negativ nå, enn den var i juni. Det viser NHOs medlemdundersøkelse for juli.

Publisert 14. juli 2022 kl. 10.02
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 272 ord

Hovedfunnet i den siste medlemsundersøkelsen fra NHO for juli 2022, viser en stabil nåsituasjon for bedriftene. Alle bedriftene som har svart, opplyser at de er i pluss. 40 prosent svarer at markedssituasjonen er god.

Svarene er gitt i perioden 30. juni til 7. juli. Litt over 2.000 svar er kommet inn, noe som er litt færre enn normalt, ifølge NHO.

Når bedriftene blir bedt om å svare på hva de forventer fremover, blir bildet mindre positivt.

Melder om stigende innkjøpspriser

22 prosent av bedriftene venter bedring i markedssituasjonen fremover, mens 21 prosent venter forverring. Det er lavere andel som venter bedring enn i juni, og den laveste siden januar da omikronvarianten i stor grad preget både aktiviteten og utsiktene.

Det er spesielt i fire næringer at fremtidsutsiktene er lave: Bygg og anlegg, mat og drikke, bilbransjen og håndverkere, ifølge NHO. Det er også disse bransjene som blir hardest rammet av økte kostnader.

85 prosent av de spurte bedriftene oppgir at innkjøpsprisene stiger mer enn normalt.

Venter økte kostnader

Økte innkjøpspriser er det ofte forbrukerne som må betale for, noe også juli-tallene fra NHO viser. Nesten halvparten av bedriftene planlegger å øke sine salgspriser mer enn den generelle lønnsveksten. Samtidig virker også de økte kostnadene som en demper på aktiviteten.

Hver fjerde spurte bedrifter tror at de økte kostnadene vil føre til en stor reduksjon i inntjeningen.

I tillegg har NHO spurt sine medlemmer hva de planlagte rentehevingene fra Norges Bank kan føre til. Der svarer 26 prosent av de spurte at en styringsrente på 3 prosent, som er det Norges Bank sikter mot, vil bety en stor eller en middels stor reduksjon i planlagte investeringer – der reiselivsbedriftene gjør den største andelen.

NTB