<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg

Fallulykker går igjen som årsak, viser en ny rapport.

Publisert 9. nov. 2022
Oppdatert 9. nov. 2022
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 175 ord
NY RAPPORT: Tar sikte på å forebygge ulykker og dødsfall i bygg og anleggsnæringen. Her en Skanska-ansatt. Foto: Bård Gudim

I gjennomsnitt har åtte personer omkommet årlig i bygge- og anleggsnæringen de siste ti årene. 

Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt, som tar sikte på å identifisere problemområder og forebygge fremtidige ulykker.

Fallulykker går igjen som årsak. En analyse av 111 fallulykker viser at menn i alderen 55-67 år er mest utsatt for fallulykker på byggeplassen.

– Analysen viser at økt kunnskap om forskjellige ulykkestyper og skadehyppighet kan bidra til å spisse forebyggende tiltak mot de mest utsatte gruppene, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

At det er den eldste aldersgruppen som er mest utsatt for fallulykker, skiller seg fra ulykker i bransjen ellers. Ifølge rapporten er det en overhyppighet av skader blant de yngste aldersgruppene, og utenlandske arbeidstakere er også overrepresentert.

– Vi ser blant annet at årsaksfaktoren lokale farer går igjen. Dette handler i mange tilfeller om at arbeidsstedet ikke er tilstrekkelig sikret mot fall. I tillegg peker årsaksfaktorene handling og atferd, operativ ledelse, arbeidsplanlegging og risikostyring seg ut, sier Vollheim.

I 2021 alene ble det registrert ni arbeidsskadedødsfall og 2978 arbeidsskader i bygg og anleggsnæringen.