<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svenskene har overtaket når det gjelder topplønninger

Toppsjefene på Oslo Børs hadde en medianinntekt på 6 millioner kroner i 2021. Dette var langt lavere enn på børsen i Sverige. 

Publisert 25. nov. 2022
Oppdatert 25. nov. 2022
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 227 ord
HØY LØNN: Toppsjefene i selskapene på Oslo Børs hadde en medianinntekt på 6 millioner i 2021.  NTB

Konsulentselskapet Novare Pay Consulting har fulgt utviklingen av kompensasjon til toppledere og styrer på Stockholmsbørsen de siste syv årene.

For første gang har de lansert en rapport som kartlegger de norske lederlønningene i selskapene notert på Oslo Børs, kalt «About Pay».

Toppsjefene i selskapene på Oslo Børs hadde en medianinntekt på 6 millioner kroner i 2021, det inkludert bonuser og annen godtgjørelse.

Toppsjefene i selskapene på Stockholmsbørsen tjente 12 prosent mer enn de på Oslo Børs. En svensk adm. direktør tjente dermed 6,7 millioner kroner.

Mennene tjente fortsatt mest

Det var mindre forskjeller på lederlønningene mellom menn og kvinner på Oslo Børs sammenlignet med i Sverige.

Den totale medianlønnen for en mannlig toppsjef på Oslo Børs var 7 prosent høyere enn for en kvinnene i samme stilling, ifølge Novare Pay.

På Stockholmsbørsen var lønnsgapet på hele 24 prosent i 2021.

Kvinneandelen i nabolandene var relativt lik. På Oslo Børs økte den kvinnelige andelen av adm. direktører med i underkant av et prosentpoeng, til 9,9 prosent. I Sverige falt andelen noe tilbake, til 11,9 prosent. 

Styrehonoraret betydelig høyere i Norge

Medianhonoraret for styremedlemmer ved Oslo Børs var på 315.000 kroner, ifølge Novare Pay.

På Stockholmsbørsen var honoraret lavere – og lå på 276.000 kroner.

– Det er interessant at medianhonoraret for styremedlemmer er høyere blant norske selskaper samtidig som direktørlønninger er lavere enn i Sverige, sier Novare-sjef Erika Andersson.