<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Seks personer oppnevnt til Norges Banks hovedstyre

Kongen i statsråd har i dag kunngjort seks eksterne medlemmer til Norges Banks hovedstyre. 

Publisert 29. nov. 2019 kl. 12.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 362 ord
NYTT VERV: Benedicte Schilbred Fasmer er en av seks eksterne medlemmer i Norges Banks hovedstyre. Foto: EIVIND YGGESETH

– Det nye hovedstyret vil blant annet ha mer kompetanse innen kapitalforvaltning. Det er en naturlig konsekvens av at banken nå får en egen komité som skal sette styringsrenten og følge opp arbeidet med finansiell stabilitet, slik at styret i større grad kan konsentrere seg om å følge opp SPU og bankens øvrige virksomhet, sier finansminister Siv Jensen (Frp). 

Norges Banks hovedstyre fra 1. januar 2020:

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen, Bærum

Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen, Oslo

Andre nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen, Trondheim

Hans Aasnæs, administrerende direktør, Sande (1. januar 2020 – 15. mai 2024)

Arne Hyttnes, pensjonist, Gjøvik (1. januar 2020 – 15. mai 2022)

Benedicte Schilbred Fasmer, Executive Vice President, Bergen (1. april 2020 – 15. mai 2024)

Kristine Ryssdal, juridisk direktør, Oslo (1. januar 2020 – 15. mai 2022)

Nina Udnes Tronstad, daglig leder, Inderøy (1. januar 2020 – 15. mai 2022)

Karen Helene Ulltveit-Moe, professor, Bærum (1. januar 2020 – 15. mai 2024)

De seks eksterne medlemmene er:

  • Hans Aasnæs. Oppnevnes som styremedlem for perioden 1. januar til 15. mai 2024. Aasnæs er utdannet landbruksøkonom fra Norges landbrukshøgskole på Ås. Er også administrerende direktør i Western Bulk.
  • Arne Hyttnes. Oppnevnes for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2022. Hyttnes er siviløkonom fra NHH. Har sittet i hovedstyret som 1. varamedlem siden 2016.
  • Benedicte Schilbred Fasmer. Oppnevnes for en periode fra 1. april 2020 til 15. mai 2024. Fasmer er siviløkonom fra NHH, og gikk nylig av som konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB Bank ASA.
  • Kristine Ryssdal. Oppnevnes for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2022. Ryssdal er jurist fra Universitetet i Oslo og har en Master of Law fra London School of Economics and Political Science. Er juridisk direktør i Yara International ASA.
  • Nina Udnes Tronstad. Oppnevnes som styremedlem for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2022. Tronstad er sivilingeniør i industriell kjemi fra NTNU. Hun har vært konserndirektør i Statoil ASA og Kværner ASA.
  • Karen Helene Ulltveit-Moe. Oppnevnes som styremedlem for perioden 1. januar 2020 til 15. mai 2024. Ulltveit-Moe er siviløkonom fra Universität Mannheim og dr. oecon. fra NHH. Har sittet i hovedstyret siden 2014.


I tillegg er visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og visesentralbanksjef Egil Matsen utpekt til henholdsvis første og andre nestleder av hovedstyret.

Hovedstyre utvides med en person.