<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Snudde fra pluss til minus

Økte samtidig kapitaldekningen i 1. kvartal fra fjoråret. 

  Publisert 14. mai 2020 kl. 08.06
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 104 ord
  MINUS: Fra pluss til minusresultat.  Foto: Stian Lysberg Solum

  Aurland Sparebank, Indre Sogn Sparebank og Vik Sparebank fusjonerte den 1. april 2019 og ble Sogn Sparebank. Tallene for kvartalet er dermed fra konsernet. 

  Sogn Sparebank fikk et driftsresultat før tap på 8,2 mill. kroner i første kvartal 2020 og et netto resultat etter skatt på minus 2,6 millioner kroner. Kvartalstallene bærer preg av tap på utlån og verdifall i verdipapirporteføljen som følge av virussituasjonen. 

  Ren kjernekapitaldekning i morbanken var 23,0  prosent for kvartalet mot 15,6  prosent for samme periode i fjor. Bankens kapitaldekning ligger godt innenfor alle regulatoriske krav og resultatet hittil i år er ikke medregnet kapitaldekningen. 

  Sogn Sparebank

   
  (Mill. kr.) 1. kv./2020 1.kv./2019
  Rentenetto 30,6 16,1
  Driftsinntekter 34,9 21,1
  Resultat før skatt 8,2 4,8
  Resultat etter skatt −2,6 3,2