<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nordea holder av milliardbeløp til lånetap

Resultatet for konsernet faller kraftig

  Publisert 17. juli 2020 kl. 07.34
  Oppdatert 17. juli 2020 klokken 12.02
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 297 ord
  Nordea holder av milliardbeløp til lånetap
  Resultatet for konsernet faller kraftig

  Nordeas resultat raste i 2. kvartal og som en konsekvens av det setter banken til side 7,4 mrd. kroner til utlånstap, hvorav 1,32 mrd. tas i Norge. 

  Avsetninger til netto lånetap endte på 698 mill. euro for kvartalet, rundt 7,4 mrd. kroner. 

  Banken, som er den nest største etter DNB i Norge, endte med et resultat på 306 mill. euro mot 900. mill euro i samme periode i fjor. 

  Veksten i utlån til bolig har tatt seg kraftig opp i løpet av 2. kvartal 2020, og annualisert har Nordea en økning i boliglån på 13 prosent.

  – Vi tar avsetninger for fremtidige tap i lys av usikkerheten knyttet til Corona-utbruddet. Det er mange som opplever utfordringer, også som følge av svingninger i oljeprisen, og vi jobber tett med kundene for å finne gode løsninger, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset.

  Økt interesse for fond

  Det har hovedsakelig vært en positiv utvikling i markedene, og mye av børsfallet fra våren er hentet inn. I løpet av 2. kvartal 2020 har kundene til Nordea netto kjøpt fondsandeler for 2,7 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen i Nordeas fond har økt fra 140 til 155 milliarder kroner i løpet av kvartalet, samtidig som markedsandelen stiger til 11,9 prosent.

  – De fleste har holdt seg til et langsiktig perspektiv gjennom våren, og sittet i ro mens det har vært store svingninger i markedene. De som valgte å selge seg ut har i stor grad også kommet tilbake, sier Storset.

  I juli ble det kunngjort kjøp av pensjonsporteføljen til Frende Forsikring, som innebærer at Nordea Liv vil overta en samlet forvaltningskapital på 4,2 milliarder kroner, som berører over 5.600 bedriftskunder med mer enn 32.000 ansatte i Norge. Det blir samtidig inngått et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter.

  Fullstendig kvartalsrapport finner du her

  Nordea

   
  (Mill. eur) 2. kv./20 2. kv./19
  Rentenetto 1.091 1.071
  Sum inntekter 2.092 2.141
  Resultat før utlånstap 1.004 961
  Resultat før skatt 306 900