<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rentene OPP på forbrukslån

Styringsrenten er null og boliglån koster under 2 prosent. Renten på kredittkortgjeld har økt nesten 2 prosentpoeng i år.

Publisert 13. aug. 2020 kl. 14.39
Oppdatert 16. aug. 2020 klokken 08.24
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 672 ord
Mindre, men dyrere: Bruken av ulike forbrukslån synker klart, men rentene går motsatt vei av rentenivået ellers. Foto: NTB Scanpix

Forskriften for forbrukslån og gjeldsregistrene, som kom i fjor sommer, har snudd den kraftige veksten i forbrukslån og kredittkortgjeld til et fall. 

Usikret gjeld har sunket med 7 prosent hittil i år, viser tallene fra Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge) og Gjeldsregisteret (Evry).

Overrasket over renteoppgang: Elisabeth Realfsen, Finansportalen. Foto: Forbrukerrådet

Det som derimot stiger, er rentene på kredittkortbruken. Der boliglånsrenter, innskuddsrenter, pengemarkedsrenter og styringsrenten har sunket kraftig i år, er gjennomsnittsrenten på kredittkortbruk opp nesten 2 prosentpoeng.

– Dette er svært overraskende ut fra utviklingen i det generelle rentenivået, og en indikasjon på at prisdannelsen i markedet for forbrukslån følger andre mønstre enn for boliglån, mener fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Rekordresultater

Samtidig melder forbrukslånsbankene om svært sterke resultater. Torsdag meldte Bank Norwegian at andre kvartal ga det høyeste resultatet noensinne, mens også Komplett Bank hadde klar resultatforbedring (se egen sak).

Begge disse bankene meldte også om stagnasjon og til dels fall i utlånsvolumene.

Rekordrente

Nøkkelen ligger i renten på forbrukslån og rammekreditt (kredittkort).

Data fra Gjeldsregisteret viser at disse rentene ikke har fulgt styringsrenten, pengemarkedsrenten eller boliglånsrentene ned gjennom våren og sommeren.

For forbrukslån (usikrede lån med en fastsatt nedbetalingsplan) er gjennomsnittsrenten nå 14,3 prosent. Dette er ned et halvt prosentpoeng fra januar.

Renter på usikret gjeld


JanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuli
Gjennomsnittsrente forbrukslån14,9514,9814,8514,8114,8214,3314,34
Gjennomsnittsrente kredittkort1818,1918,2118,1718,2119,7719,73

Prosent. Kilde: Gjeldsregisteret AS

Gjennomsnittlige boliglånsrenter er kuttet med godt over det dobbelte, og de fleste vil nå kunne få boliglån til under 2 prosent rente.

For kredittkortgjeld har renten til og med steget. I januar var gjennomsnittsrenten 18 prosent. I juli var dette steget til 19,73 prosent.

Skyhøyt over markedsrente

Forbrukslånsbankene funder seg i mindre grad i pengemarkedet enn ordinære banker. Likevel illustrerer utviklingen i pengemarkedsrenten hvordan finansieringssituasjonen er forbedret også for forbrukslånsbankene. I januar var gjennomsnittlig kredittkortrente 16,25 prosentpoeng over 3-måneders Nibor. Nå er gapet 19,5 prosentpoeng.

Synkende trend: Tallene fra Egil Årrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret, viser fall i forbrukslån, men økende renter. Foto: Evry

– Vi ser generelt flate og stabile rentetall, sier Egil Årrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret.

– Det gjenspeiler at dette er usikrede lån, hvor bankene nok har en annen policy og rammevilkår enn for sikrede lån, mener han.

– Analysemiljøer har tidligere hevdet overfor oss at aktørene tar høyere priser enn risikoen ved det enkelte lån skulle tilsi, kontrer Realfsen, som råder kundene til å sjekke markedsprisene også på forbrukslån.

Færre betaler mer

Ikke bare synker faktisk usikret gjeld. Gjeldsregistrene viser også at mengden tilgjengelig forbrukskreditt inkludert ubenyttede kvoter er redusert med 10 milliarder kroner. Det betyr i praksis at nordmenn netto har kvittet seg med noen av sine kredittkort.

Av de kredittkortene som fortsatt ligger i lommebøkene, brukes også litt mindre av den totale kredittrammen, 28 prosent nå mot 30 prosent ved nyttår.

Ikke bare har totale kredittrammer og total kredittbruk sunket. Andelen av kredittkortgjelden som er rentebærende, ved at den ikke er betalt ved første forfall, har sunket fra 74 til 72 prosent i løpet av året.

Færre betaler renter på sin usikrede gjeld, og de har gjennomgående mindre rentebærende gjeld. Fordi renten de betaler ikke har fulgt rentenivået ellers ned, er dette likevel nok til å styrke forbrukslånsbankenes resultater.

Ny bølge?

I sommermånedene har imidlertid ikke-rentebærende kredittkortgjeld vist ny vekst. Dette er den siste månedens kredittkortbruk, som ikke utløser renter hvis beløpet blir betalt ved forfall.

Årrestad ser ikke bort fra at dette kan gi ny økning også i rentebærende gjeld utover høsten:

– Ikke-rentebærende gjeld har steget i det siste, og er nå nær nivåene fra før corona. Denne veksten har ikke stanset, og ikke-rentebærende gjeld økte med 1 milliard kroner i uke 33, sier han.

– Rentebærende gjeld er fortsatt på vei ned. Det skyldes at det er blitt vanskeligere å få lån, ved at flere har fått utfordringer i arbeidssituasjonen. Når bankene ser på inntekten før de innvilger lån, slår det ut, sier Årrestad.

– Dessuten har flere vært forsiktige med å bruke penger under corona, og mange har heller nedbetalt gjeld.

– Hvilken utvikling forventer du for usikrede lån i høst?

– Det blir spennende å se hvordan det slår ut at ikke-rentebærende kredittkortgjeld har økt. Spørsmålet er om folk betaler ned gjelden før det påløper renter.