<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Overskuddet øker i Østfold og Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus tok ikke flere coronarelaterte tap i andre kvartal, men holder på avsetningene fra kvartalet før.

Publisert 14. aug. 2020 kl. 12.08
Oppdatert 14. aug. 2020 klokken 12.08
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 185 ord
ØKTE INNTEKTER: For SpareBank 1 Østfold Akershus og adm. direktør Arild Bjørn Hansen. Foto: Eivind Yggeseth

SpareBank 1 Østfold Akershus tjente 129,8 millioner kroner før skatt i andre kvartal, opp fra 123,9 millioner i samme periode i fjor.

Bankens netto renteinntekter økte fra 98,9 til 102,3 millioner.

Økte tap

Utlånstapene i perioden oppgis til 6,3 millioner, opp fra 0,3 millioner i andre kvartal i fjor. Økningen forklares med økte utlån og ett enkeltstående engasjement i bedriftsmarkedet.

I første kvartal bokførte banken tap på 23,8 millioner i forbindelse med coronakrisen.

Banken melder at det er stor usikkerhet rundt tapsestimater knyttet til krisen, og har valgt å beholde denne tapsavsetningen inntil videre.

Ser bedring

Misligholdet i kredittporteføljene beskrives imidlertid som fortsatt lavt, og det er ifølge banken foreløpig ingen indikasjoner på kredittforverring i utlånsporteføljen.

«Vi ser en bedring i makrosituasjonen, men usikkerheten er fortsatt betydelig», heter det i SpareBank 1 Østfold Akershus' kvartalsrapport.

Banken vurderer det som krevende å nå målet om en egenkapitalavkastning på over 10 prosent i år, men holder på målsettingen på lengre sikt. Midtveis i 2020 er den på 9,9 prosent, ned fra 14,7 prosent i fjor.

SpareBank 1 Østfold Akershus

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Rentenetto102,398,9
Sum inntekter222,2211,9
Resultat før utlånstap136,1124,2
Resultat før skatt129,8123,9