<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kundene går fra Sbanken

Sbanken fikk et resultat som var svakere enn i samme kvartal i fjor, og veksten i boliglån var negativ i kvartalet. Rentemarginen styrket seg  imidlertid 15 basispunkter.

Publisert 13. nov. 2020 kl. 07.04
Oppdatert 13. nov. 2020 klokken 08.18
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 406 ord
PRESENTERER: Adm. dir. Øyvind Thomassen i Sbanken. Foto: Iván Kverme

Sbanken fikk et resultat før skatt på 274 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 283 millioner i samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 12,2 prosent.

Netto renteinntekter i kvartalet utgjorde 422 millioner kroner, opp 1 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Sammenlignet med forrige kvartal økte netto renteinntekter med 38 millioner kroner da effekten av tidligere implementerte rentekutt avtok. Rentemarginen i kvartalet var 1,66 prosent, opp 15 basispunkter fra forrige kvartal.

Prioriterer lønnsomhet

Sbanken peker på sterk konkurranse i boliglånsmarkedet og veksten i boliglån er negative 0,8 prosent i kvartalet. De siste 12-månedene er utlånsveksten 2,4 prosent.

– I tredje kvartal har banken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap. I et normalår vil provisjonsinntekter være sterke i tredje kvartal, men denne effekten uteble da lav reiseaktivitet blant kunder medførte reduserte inntekter fra kortbruk utenfor Norge. For vårt siste rentekutt i mai, var vi bevisst på at lønnsom vekst i retning av bankens kommuniserte strategi skulle prioriteres. Beslutningen påvirket utlånsveksten innen boliglån, spesielt i første halvdel av kvartalet hvor avgangsnivået var høyere enn normalt. Innen sparing leverer vi et sterkt kvartal, inkludert rekordhøye bidrag fra faste månedlige spareavtaler, sier Øyvind Thomassen, adm.direktør i Sbanken.

Fondssparing økte til 19,3 milliarder og Sbanken har nå en markedsandel for fondstegning på 25 prosent.

Vil betale ut 2019-utbytte

Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent, 4,3 prosentpoeng over minstekravet til ren kjernekapital på 12,5 prosent. 

Styret har fremmet forslag om å avholde en ekstraordinær generalforsamling den 16. desember for å tildele en utbyttefullmakt for 2019. Fullmakten er foreslått å gjelde for utdeling inntil 3,15 kroner per aksje, tilsvarende en utdelingsgrad på 49,6 prosent av resultat etter skatt for 2019. Videre er fullmakten foreslått å vare i perioden fra 1. januar 2021 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021. 

–  Selv om utsiktene til norsk økonomi viser tegn til bedring, er den siste tids økning i smittetilfeller knyttet til koranoviruset en påminnelse om at utviklingen fremover fortsatt er usikker. Sbanken er i god rute for å nå kostnads- og bemanningsmål innen årsslutt 2020. Dette vil, i kombinasjon med sterk vekst innen fondssparing, gi banken et sterkt fundament for å levere god lønnsomhet i kvartalene foran oss, avslutter Thomassen.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Sbanken

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto422421
Sum inntekter470496
Resultat før utlånstap303320
Resultat før skatt274283

Sbanken

  • Norsk bank med hovedkontor i Fyllingsdalen i Bergen. 
  • Konsernsjef er Øyvind Thomassen. 
  • Grunnlagt i april 2000 som den første rene nettbanken i Norge. 
  • Største aksjonær er oppkjøpsfondet Altor Equity Partners.