<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bank2 selger unna misligholdte lån

Bank2 fikk et resultat før skatt på 36,2 millioner kroner i første kvartal. Banken selger unna porteføljen med misligholdte lån, og må resultatføre et tap på 34,8 millioner i kvartalet. 

Publisert 10. mai 2021
Oppdatert 11. mai 2021
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 545 ord
SPISSET SATSNING: Det siste året har Bank2 forsterket satsningen på bankens opprinnelige kjernevirksomhet som er refinansieringslån med sikkerhet i fast eiendom. Her adm. direktør Frode Ekeli.  Foto: Sigurd Sveen

Det siste året har Bank2 forsterket satsningen på bankens opprinnelige kjernevirksomhet, som er refinansieringslån med sikkerhet i fast eiendom. 

Bankens aktiviteter knyttet til finansiering av eiendomsprosjekter ble avsluttet i fjor og i mars 2021 inngikk Bank2 en avtale med Aleph Capital Partners LLP om salg av aksjene i Finans2 og bankens kjøpte porteføljer av misligholdte lån. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet, og gjennomføres med virkning fra 31. oktober når godkjennelsen foreligger. 

I rapporten for første kvartal som ble fremlagt mandag ettermiddag fremgår det at porteføljen med misligholdte lån er omklassifisert til virkelig verdi med et samlet resultatført tap etter skatt på 62,3 millioner kroner. Salget av aksjene i Finans2 vil imidlertid gi en gevinst på 55 millioner kroner, som først vil bli inntektsført på overtakelsesdatoen.

Bank2 endte opp med et resultat for virksomhet som videreføres (ordinære utlån og kjøpte fakturakrav) før tap på 40 millioner kroner i første kvartal, mot 30 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. 

Resultat før skatt ble 36 millioner kroner, mot 14 millioner i samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt var 28 millioner, mot 11 millioner i samme periode i fjor. For virksomhet som avvikles (kjøpte porteføljer av misligholdte lån) var resultat etter skatt minus 63 millioner, etter tapsavsetninger på 92 millioner.

God etterspørsel

Lån med pant i fast eiendom utgjorde brutto 3.049 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 2.620 millioner ved utgangen av samme kvartal i fjor. Dette gir en vekst på 16 prosent de siste tolv måneder. Veksten i første kvartal isolert var på 4 prosent. Tapsavsetninger i kvartalet var 3 millioner.

«Utviklingen i Bank2 det siste året viser at det fortsatt er stor etterspørsel etter lån til opprydding og refinansiering av eksisterende gjeld. Banken opplever også god etterspørsel etter andre typer individuelle finansieringsløsninger, som blant annet mellomfinansiering ved kjøp av bolig. Mislighold og restanser blant bankens personkunder har ikke endret seg som følge av covid-19», skriver banken i rapporten.

Netto rentemargin var 5,6 prosent i første kvartal mot 4,6 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.  Kundemargin var 7,3 prosent mot 5,9 prosent i første kvartal i fjor.

Banken hadde en egenkapitalavkastning på minus 15,7 prosent i første kvartal 2021, mot 8,7 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Reduksjonen skyldes i det alt vesentlige tap på utlån på 96 millioner kroner, mot 15 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. 

Nye eventyr

I forbindelse med salget av Finans2 til Aleph Capital har fondet fått med seg tidligere Axactor-sjef Endre Rangnes som konsernsjef og Jon Harald Nordbrekken til å bli med som styreleder. Nordbrekken er i dag største aksjonær i Bank2 med en eierandel på 10,2 prosent. Nordbrekken er også styreleder i Bank2. 

Aleph Capital betaler 400 millioner kroner for en eierandel på 80 prosent i Finans2. Nordbrekken og Rangnes vil til sammen spytte inn 50 millioner i det nye selskapet, og får 20 prosent eierskap. I tillegg skal Aleph Capital Partners bidra med 4 milliarder til satsingen. Med ytterligere lån vil Finans2 ha hele 10 milliarder å handle misligholdte porteføljer for.

«Vi vil konsentrere oss om å jobbe med banker og finansinstitusjoner, og vi vil utelukkende kjøpe usikret misligholdt gjeld. Ambisjonen er å bruke Finans2 som utgangspunkt for videre ekspansjon i det europeiske markedet», uttalte Rangnes til Finansavisen i mars.

Bank2

(Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20
Netto renteinntekter 61 53
Totale inntekter 65 54
Resultat før utlånstap 40 30
Resultat før skatt 36 14