<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Utenlandske banker i Norge må hoste opp mer kapital

Danske Bank, Handelsbanken og Nordea må bla opp mer kapital for virksomheten i Norge. Bankene får en frist på 18 måneder til å tilpasse seg økt systemrisikobufferkrav.

Publisert 27. mai 2021 kl. 09.35
Oppdatert 27. mai 2021 klokken 14.19
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 270 ord
KAPITALKRAV: For det økte systemrisikobufferkravet får utenlandske banker en frist på 18 måneder til å tilpasse seg. Her finansminister Jan Tore Sanner (H).  Foto: Are Haram

– Vi ønsker likest mulig kapitalkrav for norske og utenlandske banker fordi det bidrar til stabilitet og jevnbyrdig konkurranse i det norske bankmarkedet. Anbefalingen fra ESRB er derfor viktig og noe vi har jobbet lenge for, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding offentliggjort onsdag kveld.

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) publiserte onsdag endringer i anbefaling nr. 2015/2, som ble vedtatt 30. april i år. Anbefalingen gjelder det nye systemrisikobufferkravet og midlertidige gulv for risikovekting av boliglån og næringseiendomslån, som ble innført for norske banker fra utgangen av 2020.

18 mnd. frist

Endringene innebærer at andre EØS-land anbefales å anerkjenne det norske systemrisikobufferkravet innen 18 måneder, og risikovektgulvene innen 3 måneder. 

ESRBs anbefaling er særlig relevant for nordiske banker med betydelig virksomhet i Norge som Nordea, Danske Bank og Handelsbanken. 

I 2016 signerte nordiske myndigheter en overenskomst om utvidet samarbeid om grensekryssende bankvirksomhet, der myndighetene blant annet uttalte at ESRBs anbefalinger utgjør en minstestandard for anerkjennelse av andre lands systemrisikotiltak.

Som begrunnelse for 18-månedersfristen for anerkjennelse av systemrisikobufferkravet, viser ESRB til at virkninger av covid-19-pandemien i banksektoren og nivået på det norske bufferkravet tilsier at utenlandske banker får tid til å tilpasse seg.

Finansdepartementet fastsatte i desember i fjor endringer i norske bankers kapitalkrav. Systemrisikobufferkravet ble økt fra 3 til 4,5 prosent, og kravet ble endret fra å gjelde alle utlån til å bare gjelde utlån i Norge. For banker som bruker interne modeller for beregning av kapitalkrav (IRB-banker), trådte endringen i kraft ved utgangen av fjoråret, mens det for andre banker gjelder fra utgangen av 2022. Videre innførte departementet midlertidige gulv for gjennomsnittlig risikovekting av boliglån og næringseiendomslån for IRB-bankene, også med virkning fra utgangen av fjoråret.