<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sparebanker slår seg sammen

Representantskapet og generalforsamlingene i Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 Modum gir tommel opp.

Publisert 17. des. 2021 kl. 07.00
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 88 ord

  MODSB

Representantskapet og generalforsamlingen i henholdsvis Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 Modum har torsdag gitt sin tilslutning til at bankene slås sammen ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Sparebank 1 Modum overdras til Sparebank 1 Sørøst-Norge, går det frem av en børsmelding torsdag.

Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 Modum skal i forbindelse med sammenslåingen også konvertere 624 millioner kroner til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utstedes av Sparebank 1 Sørøst-Norge til Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum.

Det tas sikte på gjennomføring av fusjonen i begynnelsen av april 2022.