<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sparebanken Vest – svekket resultat før skatt i andre kvartal

Selv om markedssituasjonen er mer usikker enn på lenge, forventer styret at målsettingene nås for 2022.

  Publisert 10. aug. 2022 kl. 11.10
  Oppdatert 10. aug. 2022 klokken 14.45
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 182 ord
  SPAREBANKEN VEST: Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. Foto: Iván Kverme

   

  Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 720 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 748 millioner i samme periode året før, ifølge bankens kvartalsrapport.

  Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var i perioden 930 millioner kroner (803).

  Banken hadde tapsavsetninger på 19 millioner kroner i kvartalet (-23), mot forventet tapsavsetninger på 31 millioner kroner.

  Sparebanken Vest målsatte utlåns- og innskuddsvekst i 2022 på 6 prosent i personmarkedet og 8 prosent i bedriftsmarkedet ligger fast. Vekstambisjonene for konseptet Bulder Bank opprettholdes også, men målene kan bli mer krevende å nå, sett opp mot utviklingen så langt i 2022. 

  Bankens to overordnede økonomiske mål er en egenkapitalavkastning etter skatt på 12 prosent over tid og en utdelingsgrad på inntil 50 prosent. Videre har banken en relativ ambisjon om å være blant de to beste på egenkapitalavkastning av sammenlignbare banker.

  «Selv om markedssituasjonen er mer usikker enn på lenge, forventer styret at målsettingene nås for 2022», heter det i rapporten.

  Styret i Sparebanken Vest venter videre at bankens rene kjernekapitaldekning vil være godt over alle minimums- og bufferkrav selv ved et motsyklisk bufferkrav tilbake på nivået det var før covid-19.

  TDN Direkt