<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sparebank leverer

Totens Sparebank leverte bra for andre kvartal med økt resultat fra i fjor.

Publisert 11. aug. 2022 kl. 13.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 125 ord

Totens Sparebank fikk et resultat før skatt på 153,3 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot et resultat på 123,2 millioner kroner i tilsvarende periode året før, ifølge deres kvartalsrapport torsdag. 


Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 97,1 millioner kroner (83,8).

Banken hadde tapsavsetninger på 1,9 millioner kroner i kvartalet i tap på utlån og garantier, mot en tilbakeføring på 1,6 millioner kroner i samme periode året før.

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe mer enn den generelle pris- og kostnadsveksten. Dette som følge av kostnader knyttet til overgangen til nytt IT-system samt at det blir færre banker å fordele felleskostnader i Eika-Gruppen på etter at bankene i Lokalbankalliansen forlater alliansen.

Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning nær målsetningen på 10 prosent.

TDN Direkt