<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Resultatvekst i SpareBank 1 Sørøst-Norge

SpareBank 1 Sørøst-Norge kan vise til vekst i både renteinntekter og resultat.

Publisert 9. nov. 2022 kl. 14.02
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 92 ord

 

SpareBank 1 Sørøst-Norge fikk et resultat før skatt og tap på 346 millioner kroner i tredje kvartal 2022, mot 303 millioner kroner samme periode året før, ifølge bankens kvartalsrapport onsdag.

Netto renteinntekter var 414 millioner kroner i kvartalet, mot 277 millioner samme periode året før. Tapene utgjorde 7 millioner kroner i kvartalet (-35).

«Året 2022 vil resultatmessig preges av et noe forhøyet kostnadsnivå som følge av omstillings- og andre fusjonsrelaterte kostnader. Konsernet mål om egenkapitalavkastning på 11 prosent er uendret, men vil på kort sikt være påvirket av strukturkostnader», heter det i rapporten.

TDN Direkt