<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

DNB Markets avlyser festen i nybilsalget

DNB Markets og seniorøkonom Knut A. Magnussen tror på moderat bilsalg til neste år. 

  Publisert 16. des. 2020 kl. 10.19
  Oppdatert 16. des. 2020 klokken 11.06
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 329 ord
  ØKONOM: Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets.  Foto: DNB

  I Norge, som i resten av verden, falt omsetningen av nye biler raskt da verden stengte ned i mars. Det resulterte i det laveste bilsalget siden finanskrisen i april og mai her hjemme. Restriksjoner og usikkerhet lammet aktiviteten og svikt i leveransene virket antakelig også negativt inn. 

  Gjennom sommeren, og spesielt utover høsten, har salget hentet seg godt inn igjen, men det blir uansett umulig å hente inn igjen det tapte i 2020. Det til tross for at nybilsalget fra september til november var 30 prosent høyere enn samme periode i fjor. 

  DNB Markets anslår i en fersk analyse, med Knut A. Magnussen i spissen, at årsomsetningen trolig havne rundt 133.000 enheter. Det er en klar nedgang på 6,6 prosent fra i fjor og den laveste omsetningen siden 2010. Salget er likevel vesentlig høyere enn bunnåret under finanskrisen (2009), da det falt under 100.000.

  SALG: Prognoser for nybilsalget fra 2008-2020. Foto: DNB


  Markert veksttakt

  I DNB Markets nyeste prognoser for norsk økonomi anslår det at veksttakten vil ta seg markert opp fremover. BNP for Fastlands-Norge er ventet å stige med 4,0 prosent neste år, etter et fall på 3,4 prosent i år. Økt BNP i kombinasjon med høyere inntektsanslag for husholdningene, og et generelt forbedret makroøkonomisk bilde, slår positivt ut for bilsalget. 

  «Våre anslag tilsier at salget av nye biler vil stige med drøye fem prosent og komme opp i rundt 140.000 neste år. Vi ser også for oss en liten oppgang i importen av brukte biler. Likevel vil ikke omsetningen samlet sett være helt tilbake på førkrisenivået fra 2019», fremgår det av analysen.

  PERSONBIL: Personbilsalget, faktisk og prognoser i hele 1.000. Foto: DNB

  DNB Markets påpeker at prognosene er avhengig av at de positive coronaeffektene slår til og at om disse avtar så vil bilsalget bli svakere enn anslagene for 2021. «Bruktimporten avhenger normalt i stor grad av valutakursen (euro mot norske kroner), men kronen er nå så svak at den isolert sett tilsier enda lavere bruktimport», påpeker DNB Markets.