<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Nesten umulig å leve opp til

EU må syvdoble antallet elbilladepunkter som installeres hver uke for at mål om privatbilistenes utslippskutt skal nås, viser ny rapport. – Nesten umulig, ifølge teknologiselskapet Monta.

Publisert 30. mars 2022 kl. 12.56
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 395 ord
UTNYTTE DAGENS PUNKTER: Emma Wallin, som leder Monta i Norge, mener vi bør fokusere på hvordan vi utnytter ladepunktene vi allerede har i dag. Foto: Monta

For å nå målet om 55 prosents reduksjon av CO2-utslipp fra privatbiler innen 2030, må det installeres 14.000 nye ladepunkter i EU hver eneste uke, fremgår det av en ny rapport fra ulike organisasjoner fra bil-, elektrisitet og energibransjene.

Det er dobbelt så mange ladepunkter som antallet EU-kommisjonen regner med i sine forarbeider til «Alternative Fuel Infrastructure Regulation», som er til behandling i EU-parlamentet og som danner bakteppe for mange pågående drøftinger i Norge, påpeker teknologiselskapet Monta.

– Tallene i rapporten er mye høyere enn de tidligere tallene fra EU-kommisjonen, noe som indikerer at vi må gjøre mye mer for å utvide ladeinfrastrukturen for elbiler enn tidligere antatt, sier Emma Wallin, norgessjef i Monta.

– Et enormt antall

– 14.000 ladepunkter pr. uke forteller også en annen historie; dette er et enormt antall som det nesten er umulig å leve opp til, sier Wallin.

Hun poengterer at det nå kun produseres 2.000 nye ladepunkter pr. uke i EU, og at det vil bli vanskelig å syvdoble dette antallet raskt nok.

Wallin mener derfor at alternative løsninger bør vurderes for å møte ladebehovet. Hun tar til orde for å fokusere på hvordan ladepunktene som eksisterer i dag utnyttes.

– For eksempel kjører nordmenn ifølge SSB i gjennomsnitt 35 kilometer pr. dag – vanligvis til og fra jobb. Det betyr at et standard ladepunkt i et kontorbygg kan lade minst ti biler i kontortiden. Teknologien for dette finnes allerede, og kan dermed avlaste offentlige ladepunkter vesentlig, sier hun.

Monta tilbyr selv teknologi for deling av elbilladere.

Investeringer på 2.700 milliarder

Den nye rapporten presenteres av bilorganisasjonene ACEA og CLEPA, energiorganisasjonene WindEurope og SolarPower Europe, elektrisitetsorganisasjonen Eurelectric, ladepunktforeningen ChargeUp Europe og raffineriorganisasjonen FuelsEurope, der konsulentgiganten McKinsey har bistått med analyse.

Den tar for seg hvilken infrastruktur og hvilke investeringer som behøves for at EU skal nå sine utslippsmål.

Blant de viktigste funnene er at det trengs opptil 6,8 millioner ladepunkter for å nå utslippskuttet på 55 prosent. Det betyr installasjon av 14.000 ladepunkter pr. uke fra nå og frem til 2030 – mot dagens takt på 2.000 pr. uke.

Totalt estimeres det et investeringsbehov på 280 milliarder euro frem mot 2030, som skal gå til installasjon av offentlige og private ladepunkter, oppgradering av strømnett og bygging av kapasitet for produksjon av fornybar energi.

Det tilsvarer rundt 2.700 milliarder kroner.

For offentlig ladeinfrastruktur vil det være behov for årlige investeringer på 8 milliarder euro – 77 milliarder kroner.