<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Største økning på 15 år

Fra nyttår øker kilometersatsen kraftig for bruk av privatbil i jobben

Publisert 7. des. 2022 kl. 10.42
Oppdatert 7. des. 2022 klokken 13.59
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 312 ord
EGEN BIL  PÅ JOBB: Neste år får du litt mer igjen for å avhjelpe arbeidsgiver med transportdyktig kjøretøy i embedets medfør. FOTO: ANS

Staten og arbeidstakerorganisasjonene er enige om nye reisesatser for 2023. For bruk av egen bil i jobbsammenheng økes statens satser for kilometergodtgjørelse med 45 øre, fra 4,03 kr til 4,48 kr.

– For norske arbeidsgivere betyr dette en betydelig økning i reiseutgiftene, samtidig som det påløper 14,1 prosent (i sentrale strøk) arbeidsgiveravgift på toppen av dette, forklarer Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren i en pressemelding.

Skattelistene: Så mye tjente Witzøe, Haaland og Sophie Elise
Skattelistene er ute, og nå vet vi hvor mye kjendiser, politikere, milliardærer og idrettsfolk tjente i 2021.

Største økning på 15 år

For arbeidstakere betyr det at de får den største økningen i kilometergodtgjørelsen på 15 år.

– Samtidig vil denne økte satsen fortsatt ikke være stor nok til å dekke den reelle merutgiften ved å bruke egen bil i tjeneste. Både NAF og Opplysningsrådet for veitrafikken har tidligere ment at den har for lav, og at norske arbeidstakere taper på å stille egen bil til disposisjon for arbeidsgiver, sier Øren.

Diettgodtgjørelsen økes også

I 2023 økes også satsen for diettgodtgjørelse betraktelig, med hele 5,7 prosent til 872 kr.

Dette er den største økningen siden 2012, men følger ikke helt konsumprisindeksen på matvarer som er på 13,1 prosent det siste året.

Skattemyndighetene håver inn 

Den skattefrie kilometersatsen holdes uendret på 3,50 kr også i 2023, mens diettsatsen øker fra  617 kr til 634 kr. Dette betyr at det blir skatt og avgift på hele økningen i kilometergodtgjørelse, mens den skattepliktige delen på diett øker med 14,4 prosent fra 208 kr til 234 kr.

Med en økning i kilometergodtgjørelse på ca. en halv milliard betyr dette en økt inntekt for staten på 230 millioner kroner i skatt og 70 millioner kroner i arbeidsgiveravgift.

– En økning i skattepliktig diett på 14,4 prosent vil bety mange titalls millioner i økte inntekter, men det er litt verre å anslå med sikkerhet akkurat hvor mye, siden vi kun har tall på reiser med skattefri diett, ikke skattepliktig, sier Øren.