<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Innsidernes kjøp og salg

Flere innsidere har vært på farten denne uken. Her får du en oversikt over hva de har gjort.

    Publisert 21. juli 2006 kl. 09.54
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 09.17
    Lesetid: 13 minutter
    Artikkellengde er 3053 ord

    Meldepliktige handler i perioden fom. 14/07/2006 tom. 20/07/2006:ACTIVE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-14 07:39:03Mamut ASA (primærinnsider) har 13.juli kjøpt 180.000 aksjer i Active 24 ASA til kurs kr. 6,50. Etter dette eier Mamut ASA 18.792.179aksjer (47,96%) i Active 24 ASA. ACTIVE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-14 07:39:21 Mamut ASA (primary insider) has July 13th purchased 180,000 shares in Active 24 ASA at price of NOK 6.50. After the purchase, Mamut holds 18.792.179 shares (47.96%) in Active 24 ASA. SNI - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-14 07:41:33 On July 13, 2006; Fiducia Ltd.; a company related to primary insiders: John Wakely, Chairman of Fiducia Ltd and Executive Vice President of Stolt- Nielsen S.A.; Jacob Stolt-Nielsen, Chairman of Stolt-Nielsen S.A.; Niels G. Stolt-Nielsen, CEO of Stolt-Nielsen S.A.; and Jacob B. Stolt- Nielsen, Director of Stolt-Nielsen S.A.; acquired 56,950 shares in Stolt-Nielsen S.A. at an average price of NOK 137.34 per share. After this transaction Fiducia Ltd. owns 27,553,705 shares in Stolt-Nielsen S.A. Mr. John Wakely holds 0 shares in Stolt-Nielsen S.A. Mr. Jacob Stolt-Nielsen holds 224,246 shares in Stolt-Nielsen S.A. Mr. Niels G. Stolt-Nielsen holds 16,620 shares in Stolt-Nielsen S.A. Mr. Jacob B. Stolt-Nielsen holds 0 shares in Stolt-Nielsen S.A. PBG - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-14 07:42:38 MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE Changes in the primary insider`s share ownership in Petrobank, for the month of June as a result of routine monthly purchases made under the Corporation`s Employee Share Ownership Plan are as follows: John D. Wright, President & CEO Monthly purchases of 117.143, resulting in new holdings of 3,504,939 common shares*; also holds 350,000 stock options and 79,000 deferred common shares **Holdings in Petrominerales Ltd.; 150,000 common shares and 200,000 stock options Chris J. Bloomer, Vice President Heavy Oil & CFO Monthly purchases of 102.500, resulting in new holdings of 87,891 common shares*; also holds 287,500 stock options and 2,000 deferred common shares **Holdings in Petrominerales Ltd.; 40,000 common shares Steven J. Benedetti, Vice President Latin America Monthly purchases of 97.681, resulting in new holdings of 10,983 common shares*; also holds 112,625 stock options **Holdings in Petrominerales Ltd.; 178,950 common shares and 206,250 stock options Rene J. LaPrade, Vice President Operations Monthly purchases of 96.644, resulting in new holdings of 4,052 common shares*; also holds 150,000 stock options and 1,500 deferred common shares **Holdings in Petrominerales Ltd.; 2,700 common shares Richard Press, Vice President Land & Contracts Monthly purchases of 82.000, resulting in new holdings of 9,799 common shares*; also holds 106,250 stock options and 500 deferred common shares **Holdings in Petrominerales Ltd.; 4,000 common shares Doreen M. Scheidt, Corporate Controller Monthly purchases of 79.072, resulting in new holdings of 3,463 common shares*; also holds 160,000 stock options and 500 deferred common shares **Holdings in Petrominerales Ltd.; 7,500 common shares Corey C. Ruttan, Vice President Finance Monthly purchases of 94.366, resulting in new holdings of 272,635 common shares* (New holdings include shares owned by close associates); also holds 175,000 stock options and 1,500 deferred common shares **Holdings in Petrominerales Ltd.; 89,800 common shares and 150,000 stock options Tannya Morales, Director of Finance & Administration Monthly purchases of 54.388, resulting in new holdings of 5,852 common shares*; also holds 46,250 stock options **Holdings in Petrominerales Ltd.; 62,900 common shares and 102,500 stock options Mark Holliday, Operations Manager Monthly purchases of 85.016, resulting in new holdings of 13,925 common shares*; also holds 145,500 stock options **Holdings in Petrominerales Ltd.; 16,500 common shares and 109,000 stock options A. Paul Kroshko, Exploration Manager Monthly purchases of 74.972, resulting in new holdings of 1,212 common shares*; also holds 68,250 stock options **Holdings in Petrominerales Ltd.; 76,300 common shares and 192,500 stock options *Each of the above noted purchases were at a price of $16.006/share. **Petrominerales Ltd. is a subsidiary of Petrobank Energy and Resources Ltd. HNA - MELDEPLIKTIG HANDEL EGNE AKSJER 2006-07-14 07:43:17 Det vises til melding 21. juni og 7. juli 2006. Alle ansatte i konsernet som omfattes av lønnsoppgjøret våren 2005 er vederlagsfritt tilbudt opp til 256 B-aksjer i Hafslund ASA avhengig av stillingsprosent og ansettelsestid. Tilbudet er en del av Hafslunds moderate lønnsoppgjør for 2005 og oppnådd årsresultat. Som del av tilbudet ble det den 13. juli tildelt ytterligere 6 784 B-aksjer til ansatte i Hafslund. Aksjene er overført til kr. 90,- per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 217 766. . Hafslund ASA Oslo, 14. juli 2006 For ytterligere informasjon: Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25 HNA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-14 07:43:28 Reference is made to notice given 21 June and 7 July 2006. All employees in the Hafslund Group who are included in the wage settlement in spring 2005 are free of charge offered up to 256 B-shares in Hafslund ASA dependent upon period of employment and employment percentage. The offer is part of Hafslund`s moderate wage settlement and annual profit for 2005. As part of the offer, a further 6 784 Hafslund B- shares were on 13 July allocated to employees in Hafslund. The shares are transferred to NOK 90.- per share. Following this transaction, Hafslund`s balance of own shares is 217 766 of class B- shares. Hafslund ASA Oslo, 14 June 2006 For further information, please contact: Vice President Investor Relations, Heidi Ulmo, +47 90 91 93 25 HNB - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-14 07:43:38 Reference is made to notice given 21 June and 7 July 2006. All employees in the Hafslund Group who are included in the wage settlement in spring 2005 are free of charge offered up to 256 B-shares in Hafslund ASA dependent upon period of employment and employment percentage. The offer is part of Hafslund`s moderate wage settlement and annual profit for 2005. As part of the offer, a further 6 784 Hafslund B- shares were on 13 July allocated to employees in Hafslund. The shares are transferred to NOK 90.- per share. Following this transaction, Hafslund`s balance of own shares is 217 766 of class B- shares. Hafslund ASA Oslo, 14 June 2006 For further information, please contact: Vice President Investor Relations, Heidi Ulmo, +47 90 91 93 25 HNB - MELDEPLIKTIG HANDEL EGNE AKSJER 2006-07-14 07:43:50 Det vises til melding 21. juni og 7. juli 2006. Alle ansatte i konsernet som omfattes av lønnsoppgjøret våren 2005 er vederlagsfritt tilbudt opp til 256 B-aksjer i Hafslund ASA avhengig av stillingsprosent og ansettelsestid. Tilbudet er en del av Hafslunds moderate lønnsoppgjør for 2005 og oppnådd årsresultat. Som del av tilbudet ble det den 13. juli tildelt ytterligere 6 784 B-aksjer til ansatte i Hafslund. Aksjene er overført til kr. 90,- per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 217 766. . Hafslund ASA Oslo, 14. juli 2006 For ytterligere informasjon: Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25 REC - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-14 09:00:43 Bjørn Brenna, Chief Financial Officer and primary insider in REC ASA, has transferred his holding of 52.600 shares in REC to RBBR Invest AS, a company where Mr. Bjørn Brenna holds 89 % of the shares. The price per share was NOK 95, based on the price obtained in the initial public offering. Bjørn Brenna and his close associates holds 53.200 shares in REC ASA subsequent this transaction. GGS - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-14 15:29:57 Morten Andersen, Chairman of the Board of GGS, and Trond Christoffersen, Chief Executive Officer of GGS, today each bought 247,667 shares in GGS from the Sellers of CSPL. An earlier option to buy 49% of the shares in CSPL, had been converted into the option to buy shares. Including option premium a total price of USD 80,000 has been paid for the shares, which corresponds to NOK 1.01 per share at today`s exchange rate. The shares will be owned by Papper Invest AS. Morten Andersen and his companies` holdings after the trade are 628,167 shares and 515,000 options to buy shares. Trond Christoffersen and his companies` holdings after the trade are 823,443 shares and 386,500 options to buy shares in GGS. ACTIVE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-17 07:36:29 Mamut ASA (primærinnsider) har 14.juli kjøpt 404.000 aksjer i Active 24 ASA til kurs kr. 6,50. Etter dette eier Mamut ASA 19.196.179 aksjer (49,00%) i Active 24 ASA. ACTIVE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-17 07:36:48 Mamut ASA (primary insider) has July 14th purchased 404,000 shares in Active 24 ASA at price of NOK 6.50. After the purchase, Mamut holds 19.196.179 shares (49.00%) in Active 24 ASA. TECO - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-07-17 07:37:45 TECO Coating Services ASA (TECO) har kjøpt 24 000 egne aksjer over børs den 14. juli 2006. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig pris på kr. 5,65 per aksje. Etter denne transaksjonen eier TECO totalt 42 000 egne aksjer. STL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-17 07:58:17 På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 14. juli 2006 kjøpt 111.000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 187,68 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 1.106.336 aksjer. Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 19. juni 2006 på 23.441.885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer. Statoils generalforsamling besluttet 10. mai 2006 å slette disse aksjene i en kapitalnedsettelse. Beslutning om kapitalnedsettelse kan først tre i kraft etter utløp av kreditorfrist, jfr. allmennaksjelovens § 12-6. ACTA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADES 2006-07-17 08:27:36 `Spring Capital AS (now named Spring Holding 1 AS) and Spring Active AS, both being companies owned 50% by Alfred Ydstebø (and his heirs) chairman of the board of Acta Holding ASA and 50% by Fred Ingebrigtsen (and his heirs) board member of Acta Holding ASA have decided to reorganize their ownership in Acta Holding ASA so that all shares currently held by the two mentioned companies will be held by a new subsidiary - called Spring Capital AS (under incorporation). The new Spring Capital AS will be owned 50% by a Norwegian limited liability company wholly owned by Alfred Ydstebø (and his heirs) and 50% by a Norwegian limited liability company wholly owned by Fred Ingebrigtsen (and his heirs), these companies will be incorporated through a merger between Spring Holding 1 AS and Spring Active AS with an immediately following demerger. The new Spring Capital AS will today acquire all Acta Holding ASA shares held by Spring Active AS through a share purchase agreement, and the same company will acquire all shares held by Spring Holding 1 AS through a capital increase in kind to be filed with the Business Register today. Through these transactions the new Spring Capital AS will hold 80,037,094 shares in Acta Holding ASA and thereby control 31.80% of the shares and votes in Acta Holding ASA. The acquisition price will be NOK 21 per share in the acquisition from Spring Active AS and NOK 20 per share in the capital increase by Spring Holding 1 AS. This difference in price is due to differences in timing for the two transactions. The completion of the share transfer from Spring Active AS will take effect immediately; the completion of the capital increase from Spring Capital AS will take effect as of registration of the increase with the Norwegian Business Register. As of completion of the transactions described above, neither Spring Holding 1 AS nor Spring Active AS will hold any shares in Acta Holding ASA. The transactions described will not imply any change to the indirect holding of shares in Acta Holding ASA for Alfred Ydstebø and Fred Ingebrigtsen.` PAN - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-18 07:38:13 Immobiliare AS, et selskap heleiet av styremedlem Jon Gunnar Pedersen i Pan Fish ASA, har i dag kjøpt 25.000 aksjer i Pan Fish ASA til kurs 6,3996 pr. aksje. Pedersen eier etter dette, direkte eller indirekte, 25.000 aksjer i Pan Fish ASA. PAN - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-18 07:38:48 Styreformann Svein Aaser i Pan Fish ASA, har i dag kjøpt 20.000 aksjer i Pan Fish ASA til kurs 6,39 pr. aksje. Aaser eier etter dette, direkte eller indirekte, 20.000 aksjer i Pan Fish ASA. TECO - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2006-07-18 07:41:36 TECO Coating Services ASA (TECO) har kjøpt 10 000 egne aksjer over børs den 17. juli 2006. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig pris på kr. 5,64 per aksje. Etter denne transaksjonen eier TECO totalt 52 000 egne aksjer. DNO - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-18 07:47:10 Purchase of treasury shares On July 17, 2006, DNO ASA extended an American call option contract on 40.000.000 DNO ASA shares with a strike of NOK 2,50 per share. The new expiry date is October 16, 2006 and the option premium paid is NOK 0,0578. Following this transaction, DNO ASA holds 16.983.960 treasury shares. In addition, DNO ASA holds options for purchase of 80.000.000 DNO shares. DNO ASA July 18th, 2006 HNA - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-18 11:42:31 Primærinnsider og direktør Investor Relations Heidi Ulmo har den 18. juli kjøpt 1 100 B-aksjer til snittkurs kr. 90,91 per aksje i Hafslund ASA. Heidi Ulmo eier etter dette, direkte og indirekte, ingen A-aksjer og 1 970 B-aksjer i Hafslund ASA. Oslo, 18. juli 2006 HNA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-18 11:42:43 Primary insider and Vice President Investor Relations Heidi Ulmo has the 18th of July bought 1.100 class B-shares, at an average price of NOK 90.91 per share in Hafslund ASA. Following the purchase, Heidi Ulmo, directly and indirectly, owns no A-shares and 1.970 B-shares in Hafslund. Oslo, 18 July 2006 HNB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-18 11:42:54 Primærinnsider og direktør Investor Relations Heidi Ulmo har den 18. juli kjøpt 1 100 B-aksjer til snittkurs kr. 90,91 per aksje i Hafslund ASA. Heidi Ulmo eier etter dette, direkte og indirekte, ingen A-aksjer og 1 970 B-aksjer i Hafslund ASA. Oslo, 18. juli 2006 HNB - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-18 11:43:05 Primary insider and Vice President Investor Relations Heidi Ulmo has the 18th of July bought 1.100 class B-shares, at an average price of NOK 90.91 per share in Hafslund ASA. Following the purchase, Heidi Ulmo, directly and indirectly, owns no A-shares and 1.970 B-shares in Hafslund. Oslo, 18 July 2006 PSI - PSI - MELDEPLIKTIG HANDEL TILBAKEKJØP EGNE AKSJER 2006-07-19 07:41:28 PSI Group ASA har 18. juli 2006 kjøpt tilbake 34.000 aksjer til snittkurs 9,88. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 199.669. ELT - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-19 08:11:34 Mola AS, a company controlled 50/50 by Morten F. Angelil (CEO of Eltek) and Lars Jervan (COO of Eltek), has on 18 July 2006 purchased 100,000 shares in Eltek at an average price per share of NOK 66.76. Following the transaction Mola AS controls a total of 100,000 shares in Eltek. Morten F. Angelil controls 4,300 shares in Eltek in addition to the shares held through Mola AS. Furthermore, Morten F. Angelil holds 20,000 unexercised options at a strike price of NOK 66.00, 60,000 unexercised options at a strike price of NOK 75.25, 40,000 unexercised options at a strike price of NOK 78.00 and 50,000 options at a strike price of NOK 102.50 in Eltek. Lars Jervan controls 0 shares in Eltek in addition to the shares held through Mola AS. Furthermore, Lars Jervan controls 21,967 and holds 30,000 unexercised options at a strike price of NOK 75.25, 20,000 unexercised options at a strike price of NOK 78.00 and 20,000 unexercised options at a strike price of NOK 102.50 in Eltek. Eltek ASA 18 July 2006 Drammen, Norway FOE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-19 14:17:45 Primærinnsider Ola Often, project manager, har den 19. juli innløst 1 000 opsjoner til kurs 7,90. Aksjene ble solgt i markedet for 270,- pr. aksje. Etter transaksjonen har Ola Often en beholdning på 0 aksjer og 0 opsjoner. Selskapet har gjennom utstedelse av opsjonene redusert sin beholdning av egne aksjer fra 6.334 til 5.334. ACTIVE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-20 07:40:02 Mamut ASA (primærinnsider) har 19.juli kjøpt 90.000 aksjer i Active 24 ASA til kurs kr. 6,50. Etter dette eier Mamut ASA 20.012.179 aksjer (51,08%) i Active 24 ASA. ACTIVE - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-20 07:40:19 Mamut ASA (primary insider) has July 19th purchased 90,000 shares in Active 24 ASA at price of NOK 6.50. After the purchase, Mamut holds 20,012,179 shares (51.08%) in Active 24 ASA. PSI - MELDEPLIKTIG HANDEL TILBAKEKJØP EGNE AKSJER 2006-07-20 07:42:59 PSI Group ASA har 19. juli 2006 kjøpt tilbake 50.000 aksjer til snittkurs 9,95. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 249.669. ITE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-20 07:44:39 Styremedlem Mimi K. Berdal har den 19. juli 2006 gjennom sitt selskap MKB Invest AS kjøpt 23.000 aksjer til kurs kr. 3,85 pr. aksje. MKB Invest AS og Mimi K. Berdal har etter dette en beholdning på 23.000 eide aksjer. ELT - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2006-07-20 07:49:45 Mola AS, a company controlled 50/50 by Morten F. Angelil (CEO of Eltek) and Lars Jervan (COO of Eltek), has on 19 July 2006 purchased 50,000 shares in Eltek at an average price per share of NOK 69,291. Following the transaction Mola AS controls a total of 150,000 shares in Eltek. Morten F. Angelil controls 4,300 shares in Eltek in addition to the shares held through Mola AS. Furthermore, Morten F. Angelil holds 20,000 unexercised options at a strike price of NOK 66.00, 60,000 unexercised options at a strike price of NOK 75.25, 40,000 unexercised options at a strike price of NOK 78.00 and 50,000 options at a strike price of NOK 102.50 in Eltek. Lars Jervan controls 0 shares in Eltek in addition to the shares held through Mola AS. Furthermore, Lars Jervan controls 21,967 and holds 30,000 unexercised options at a strike price of NOK 75.25, 20,000 unexercised options at a strike price of NOK 78.00 and 20,000 unexercised options at a strike price of NOK 102.50 in Eltek. KOM - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-20 10:41:05 Primærinnsider Pål Vindegg, direktør for logistikk og drift, har 20.07.2006 kjøpt 2.000 aksjer i Komplett ASA til NOK 83,00 pr. aksje. Total beholdning etter transaksjonen er 6.000 aksjer. TAD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2006-07-20 14:06:34 Gudmundur Einarsson, CEO Tandberg Data har stengt en eksisterende forward kontrakt med forfall 21,07,06. Samtidig har han forlenget 100 000 aksjer på en ny forward kontrakt til kurs 17.60 med forfall 20,07,07. Totalt har Einarsson 400 000 aksjer der 100 000 er på termin.