<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Alle ledige aksjer i EMS omsatt minst en gang torsdag

Kurseksplosjonen i EMS henger nøye sammen med det begrensede antallet aksjer som er i spill i markedet. I går ble alle de ledige aksjene omsatt minst en gang. Hva mener Oslo Børs om dette?

    Publisert 6. juli 2007 kl. 10.53
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 00.18
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 644 ord

    Eitzen Maritime Services har steget 80 prosent, fra rundt 2,5 til 4,5 kroner i løpet av uken, og er nå priset til 543 millioner kroner. For en uke siden var selskapet priset til 300 millioner kroner.Oppgangen er forsøkt forklart med oppkjøp, avtaler og innsidekjøp, men den viktigste forklaringen er trolig den dårlige spredningen av aksjene og at det bare et meget begrenset antall aksjer tilgjengelig i markedet.Selskapet har 119 millioner aksjer og bare 10 prosent, tilsvarende knapt 12 millioner aksjer, er til daglig i spill i markedet. Resten, 90 prosent, er eid av Eitzen-selskaper, og selv om det har vært snakk om nedsalg har det foreløpig bare blitt med snakket.Traderne jublerDette har selvfølgelig traderne sett og de har benyttet informasjonsflyten fra selskapet den siste tiden for alt det har vært verdt. Aksjen er blitt hausset, og kursoppganger på 30 - 50 prosent om dagen har i seg selv virket svært tiltrekkende på resten av traderne, og andre som kanskje ikke er like bevisste sine handler.Volumet i denne OB Standard-aksjen har, før denne ukens bonanza, vært svært beskjeden. Med en kurs på i overkant av 2 kroner og en omsetning på rundt 45.000 aksjer i snitt, har totalomsetningen ligget rundt 90 - 100.000 kroner om dagen. I går var den på 51 millioner kroner.Omsetningen tirsdag var relativt beskjeden, men onsdag ble det omsatt 4,2 millioner aksjer, tilsvarende 35 prosent av de "ledige" aksjene i markedet. Torsdag eksploderte omsetningen og endte på 11,2 millioner aksjer. Det tilsvarte omtrent alle de aksjene som var ledige i markedet. Og antar vi at en del av aksjonærene, utenom Eitzen-systemet, også er langsiktige, ble alle de ledige aksjene omsatt minste en gang torsdag.Hva nå?Vi er overbevist om at EMS ikke hadde steget så kraftig hvis det hadde vært en større spredning og et større antall aksjer i omløp. Det skjønner traderne også, og har klart å utnytte det til fulle. Men dette kan være over allerede i dag. Traderne tar gevinsten og løper videre til neste case, mens de siste inn kan risikere å bli sittende med en aksje som sakte, men sikkert sklir tilbake mange prosent.Men hva mener Oslo Børs om dette fenomenet? Vi spurte presstalsmann Tor Arne Olsen:- Hva er Oslo Børs holdning til at selskaper som er eid til 90 prosent av en person/selskap, er børsnotert? - Børsens utgangspunkt er at vi ønsker stor "fri flyt"-andel i aksjene, det vil si at så mye som mulig av utestående aksjer skal være tilgjengelig i markedet, sier han, men vi leser også mellom linjene at børsen ikke nødvendigvis liker at det er så lite aksjer i omløp i et selskap, som i EMS.- Vårt utgangspunkt når selskapene blir notert er at de skal ha minst 25 prosent av aksjene spredt blant allmennheten (krav i noteringsreglene). Men man godt tenke seg aksjer som fungerer helt utmerket selv med mindre spredning, for eksempel Statoil der staten vel fortsatt eier nesten 80 prosent (det riktige er 70,9% red. anm.). Et annet godt eksempel er REC, der jeg tror det er litt under 20 prosent som er tilgjengelig i markedet. Men situasjonen blir selvsagt en helt annen i et mindre selskap, som EMS, sier han.- En annen viktig vurdering er hvor mange som er aksjonærer. Dersom det for eksempel er noen hundre aksjonærer som tross alt har satt sparepengene sine i aksjen, i den tro at dette skal være en investering over tid, vil dette tale for at aksjen kan være notert, legger han til.- Et annet moment er aktiviteten i en aksje, der en eller noen få aksjonærer kontrollerer 80-90 prosent. I EMS sitt tilfelle er det jo handel i aksjen hver eneste dag, og helt tydelig interesse for aksjen som investeringsobjekt - også over tid, avslutter Olsen.Er det noe poeng i at EMS skal være børsnotert når det bare er 10 prosent av aksjene som er i spill? Si din mening her.