<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Codfarmers i strategisk samarbeid

Codfarmers ASA og Marine Breed AS har inngått avtale om strategisk samarbeid.

    Publisert 3. juli 2007 kl. 11.47
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 00.14
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 236 ord

    Codfarmers ASA og Marine Breed AS har i dag inngått en avtale om stamfiskhold, kjøp av avlsmateriale og strategisk samarbeid, opplyses det i en børsmelding. Avtalen innebærer at Codfarmers skal etablere en egen stamfisklinje med stamfisk fra Marine Breed, samt et strategisk samarbeid mellom partene med sikte på å utvikle en effektiv settetorsk spesielt tilpasset de naturgitte fortrinn for oppdrett av torsk i Nord-Norge. Codfarmers ASA og Marine Breed AS har i dag inngått en avtale om stamfiskhold, kjøp av avlsmateriale og strategisk samarbeid, opplyses det i en børsmelding. Avtalen innebærer at Codfarmers skal etablere en egen stamfisklinje med stamfisk fra Marine Breed, samt et strategisk samarbeid mellom partene med sikte på å utvikle en effektiv settetorsk spesielt tilpasset de naturgitte fortrinn for oppdrett av torsk i Nord-Norge. Codfarmers integrerte yngel- og settefiskanlegg på Mørkvedbukta utenfor Bodø blir således et av Marine Breeds tre produksjonssteder for avlsmateriale for torsk og det eneste i Nord-Norge.- Med denne avtalen faller brikkene i vår verdikjede endelig på plass. Miljøet rundt Marine Breed er verdensledende på avlsprogrammer innen akvakultur generelt og på torsk spesielt. Redusert tilveksttid gjennom systematisk avl er vår viktigste strategi for å få ned produksjonskostnadene på torsk på samme måte som tidligere for laks. Med tilgang til Marine Breeds avlsmateriale sikrer vi oss tilgang til det beste avlsmaterialet i markedet og muligheten til å etablere en fullintegrert avls-, yngel- og settefiskproduksjon, sier Øystein Steiro, konsernsjef i Codfarmers.