<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Pronova BioPharma ASA går på børs

Pronova BioPharma offentliggjør i dag et tilbud i forbindelse med noteringen av selskapets aksjer på Oslo Børs.

    Publisert 26. sep. 2007 kl. 08.35
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 15.43
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 143 ord

    80,9 millioner eksisterende og 25 millioner nye aksjer i Pronova BioPharma tilbys i et norsk og internasjonalt institusjonelt tilbud og et tilbud rettet mot norske privatpersoner og ansatte i selskapet, går det frem av en melding.Det indikative prisintervallet er fra 23 til 29 kroner per aksje og gir selskapet en markedsverdi på mellom 6,9 og 8,7 milliarder kroner etter børsnoteringen. 80 915 432 eksisterende aksjer vil bli tilbudt for salg.I tillegg vil selskapet utstede 25 millioner nye aksjer i tilbudet. FPE vil eie omkring 62 prosent av selskapets aksjer etter børsnoteringen (ikke hensyntatt overtildeling/green shoe). Antall utestående aksjer etter gjennomføringen av tilbudet vil være 300 832 508.Tilbudsperioden for det offentlige tilbudet og ansattetilbudet ventes å løpe fra 26. september klokken 09.00 til 10. oktober 2007 klokken 14.00, og for det institusjonelle tilbudet til kl 16.30 samme dag, med mindre tilbudsperioden forlenges eller forkortes.