<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SAS Norge og Widerøe best i klassen

2007-resultatene til SAS Norge og Widerøe gjør at SAS-konsernets regnskap fortsatt går i pluss. Widerøe har levert sitt beste resultat i flyselskapets historie.

    Publisert 6. feb. 2008 kl. 10.45
    Oppdatert 15. des. 2013 klokken 08.03
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 267 ord

    Scandinavian Airlines Norge oppnådde et resultat før skatt på 1,03 milliarder svenske kroner, mot 396 millioner svenske kroner i 2006. 2007-resultatet ligger godt oppunder det mål som er satt i forhold til SAS-konsernets inntekts- og kostnadsprogram.Widerøe kan for 2007 registrere et resultat før skatt på 177 millioner svenske kroner, som er 142 millioner mer enn i 2006. Dette er også tett opptil konsernets inntekts- og kostnadsprogram. I SAS-konsernets årsresultat, som ble lagt fram onsdag, legges det ikke skjul på at Widerøes rekordstore overskudd ville ha vært merkbart større dersom ikke konsernet hadde hatt uhell med Dash 8 Q400-flyene og deretter besluttet at de ikke lenger skulle brukes.SAS-konsernet fikk i 2007 et overskudd før skatt på 1, 2 milliarder svenske kroner. Dette er vel 515 millioner svenske kroner bedre enn overskuddet før skatt i 2006, går det fram av konsernets årsregnskap.Men nettoresultatet for konsernet er atskillig svakere. Det er på vel 636 millioner svenske kroner, mot vel 4,7 milliarder svenske kroner i 2006.En av årsakene til at SAS-konsernet taper penger, forklares med at samtlige 27 Dash 8 Q400 fly ble tatt ut av trafikken og erstattet med innleid materiell. Resultateffekten av Dash-problemene var et tap på 700 millioner svenske kroner. Dessuten påvirket et antall arbeidskonflikter i løpet av året med 200 millioner svenske kroner. Og utgiftene til flybensin økte med 151 millioner svenske kroner til 8,1 milliarder svenske kroner.SAS-konsernets selskaper omsatte i 2007 for vel 54 milliarder svenske kroner, og dette er 4,7 prosent mer enn i 2006. I alt 31,3 millioner reiste med SAS-konsernets fly, og det er en økning på 2,9 prosent mer enn i 2006.