<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Liten tillit til aksjer på Oslo Børs

Investorer på Oslo Børs har ikke veldig stor tillit til at lover og regler for handelen med aksjer blir overholdt. Se resultatene fra vår spørreundersøkelse her og børsens reaksjoner på svarene.

    Publisert 9. juli 2008 kl. 13.55
    Oppdatert 15. des. 2013 klokken 10.37
    Lesetid: 4 minutter
    Artikkellengde er 909 ord

    HegnarOnline gjennomførte mandag og tirsdag en spørreundersøkelse blant leserne. 1.108 svarte på de syv spørmålene i undersøkelsen, som søkte å avdekke om leserne har tillit til handelen i aksjer på Oslo Børs.Undersøkelsen må være nedslående for Oslo Børs og investorenes tillit til børsen i Oslo er svært tynnslitt. Undersøkelsen er gjort i etterkant av Fast- og Acta-skandalen, noe som kan ha medvirket til de svært nedslående resultatene, sett med børsøyne.NedslåendeResultatene er gjennomgående temmelig nedslående. Hele 87 prosent svarer at de tror det forekommer mange brudd på Verdipapirhandelsloven og de reglene som gjelder for aksjehandelen på Oslo Børs. 79,5 prosent svarer også at de mener Oslo Børs og myndighetene ikke er flinke nok til å håndheve de lover og regler som gjelder for handelen i aksjer på Oslo Børs.- Dessverre er det en oppfatning blant enkelte om at det er mer ulovlig innsidehandel i Oslo enn andre steder og at det er lettere å slippe unna. Det mener vi bestemt er helt feil, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen til HegnarOnline. Han reagerer også på spørsmålene, som han mener er ledende.- I Norge har vi stor oppmerksomhet rettet mot ulovlig innsidehandel, det har man i mindre grad hatt i en del av de større markedene. Det er derfor gledelig at man nå begynner å fokusere mer på dette også i andre europeiske land. Nettopp pga den oppmerksomheten det i mange år har hatt på børsen, hos Kredittilsynet og i media, så tror jeg mange innbiller seg at problemet er større her i Norge, og at problemet ikke eksisterer i de landene der temaet får liten oppmerksomhet, sier han også.Ulovlig innsidehandelHele 88 prosent svarer i tillegg at de tror det forekommer mye ulovlig innsidehandel i aksjer på Oslo Børs. 85 prosent tror det er lett å komme unna med det og 51 prosent tror det er lettere å komme unna med det i Oslo enn på de øvrige børsene i Europa.På spørsmål om de tror innslaget av ulovlig innsidehandel på Oslo Børs er større enn på de øvrige børsene i Europa, er imdliertid fordelingen litt jevnere, men 45 prosent tror det et større problem i Oslo. 29 prosent tror det ikke er det, mens 25 prosent svarer at de ikke vet.- Javisst forekommer det ulovlig innsidehandel på Oslo Børs, slik det gjør på alle andre børser. Men det er ingenting som tyder på at problemet er større her enn andre steder. Vi har de siste årene fått mer enn 10 dommer på området innsidehandel, noe man ikke har i det hele tatt ved de store markedsplassene i Europa. Betyr dette så at problemet er ikke-eksisterende andre steder? Neppe, svarer Olsen.Børsens oppgave Tor Arne Olsen forklarer at Oslo Børs sin oppgave blant annet er å ha kontrollsystemer og -rutiner som begrenser omfanget av ulovlig innsidehandel. Å tro at en børs kan oppdage alt er som å forvente at polititet skal ta alle som kjører for fort på veiene, sier han.- På Oslo Børs har vi de siste 10 årene bygget opp et overvåkingsteam og et system som fungerer svært godt, og vi vet at vi ligger langt fremme i internasjonal sammenheng hva gjelder markedsovervåking. Og vi avdekker mye, men selvsagt ikke alt, legger han til.Olsen tror domfellelsene de siste årene, i kombinasjon med den oppmerksomheten ulovlig innsidehandel har i samfunnet i dag, er blant de viktigste faktorene for å redusere omfanget.- Dette er preventivt - ikke minst to høyesterettsdommer som konkluderer med at dersom man blir dømt for ulovlig innsidehandel må man i fengsel - ubetinget, sier han.Han legger til at en børs uansett ikke kan komme all ulovlig innsidehandel til livs for egen maskin.- Vi kan ikke være til stede over alt der investeringsbeslutninger tas, vi kan ikke hindre at en person forteller innsideinformasjon til en annen. Vi er derfor helt avhengig av at moralen er høy også blant investorene, meglerne og andre markedsaktører. Vi er på god vei, og avdekker som sagt mye. Men å tro at vi skal utslette absolutt all ulovlig innsidehandel i et kapitalmarked er nok en illusjon, forklarer han.- Når det er sagt er vi selvsagt svært ydmyke for at det forekommer ulovlig innsidehandel, og man kan alltids gjøre en enda bedre jobb. Men en børs klarer ikke dette alene. Så lenge det finnes enkeltpersoner der ute med lav eller ingen moral, ja da vil vi dessverre fortsatt se at dette forekommer. Men vi er overbevist om at økt satsing på å avdekke ulovlig innsidehandel, med påfølgende domfellelser, vil ha stor preventiv effekt, avslutter han.Mange kommentarer De utfyllende kommentarene til de som var med i undersøkelsen fyller hele 28 sider (lenke under), og flere etterlyser her er såkalt shortregister.Det som mangler på oslo børs først og fremst er 1 shortregister for shortede aksjer - uansett listing - hoved eller aksess - da først snakker man om like forhold for investorer, lyder for eksempel en av de særdeles mange kommentarene.Til dette sier Tor Arne Olsen at hvis markedet vil ha et shortregister vil Oslo Børs bidra til at det kommer. Børsen hadde et slikt tidligere, men det ble bare oppdatert hver fredag etter stengetid på børsen. Det ble borte da Oslo Børs gikk sammen med de øvrige nordiske børsene.Olsen sier også at skal det være en shortregister må det være mye bedre enn det som var. Dessuten er det opp til myndighetene om Oslo Børs skal ha et shortregister. Kredittilsynet har foreløpig sagt nei til det, sier han.Hele rapporten her. Les alle kommentarene til undersøkelsen her. Les hele Verdipapirhandelsloven her.