<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Elendig resultat for Byggma

Byggma gikk fra solid pluss andre kvartal i fjor, til et underskudd på 6,3 millioner kroner andre kvartal i år.

Publisert 27. aug. 2008 kl. 14.46
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 11.33
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 128 ord

Byggma endte med et resultat på -6,3 millioner kroner før skatt i andre kvartal 2008, mot et resultat på 4,1 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport.Netto salgsinntekter andre kvartal økte med 44 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Men driftsresultatet ble uansett -0,7 millioner kroner, drastisk ned fra fjorårets pluss på 7,1 millioner kroner.- Styret anser at omsetningen i konsernet totalt sett har vært tilfredsstillende, hensyntatt markedsutviklingen. Den konjunkturbetingede nedgangen i etterspørselen av byggevarer har ført til økt prispress på enkelte av Byggmas produktgrupper. Sammen med betydelige prisøkninger på enkelte innsatsfaktorer har dette påvirket driftsresultatet i negativ retning. Styrets fokus på kapital- og kostnadseffektivisering vil bli opprettholdt, står det i kvartalsrapporten.Resultatet i 2008 ventes å bli vesentlig lavere enn i 2007.Les hele rapporten her.