<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Derfor børspause for Grieg Seafood

Torsdag har Grieg Seafoods styre vedtatt en finansieringspakke som består av økt låneramme fra selskapets banksyndikat i kombinasjon med et konvertibelt obligasjonslån.

  Publisert 29. jan. 2009 kl. 14.05
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.44
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 289 ord
  Storaksjonær og styreformann i Grieg Seafood - Per Grieg - Foto: Scanpix

  Torsdag ettermiddag går det frem at Grieg Seafoods styre i dag har vedtatt en finansieringspakke som består av økt låneramme fra selskapets banksyndikat i kombinasjon med et konvertibelt obligasjonslån.Finansieringspakken skal finansiere selskapets kapitalbehov i 2009 og 2010, og består av følgende elementer:- Økt kredittramme fra banksyndikatet på totalt 100 millioner kroner- Avdragsfrihet i 2009 på totalt 36 millioner kroner- Konvertibelt obligasjonslån på 100 millioner kroner- Garanti fra selskapets største aksjonær, Grieg Holdings AS, mot banksyndikatet på totalt 48 millioner kronerVidere står det skrevet følgende i meldingen fra selskapet:Samtidig har banksyndikatet waivet to av de eksisterende lånevilkårene t.o.m. fjerde kvartal 2009. Dette gjelder kravet knyttet til forholdet mellom netto rentebærende gjeld og EBITDA resultat, samt omløpskapitalkravet. Det er innført ett nytt inntjeningsbasert lånevilkår som erstatning for de som er waivet. Kostnadene knyttet til brudd på de opprinnelige lånevilkårene vil være ca. 4 MNOK per kvartal, i de kvartalene selskapet vil være i brudd med de opprinnelige lånevilkårene.Konvertibelt obligasjonslånStyret i Grieg Seafood vil foreslå for en ekstraordinær generalforsamling at selskapet tar opp et konvertibelt obligasjonslån på 100 MNOK. Lånet er garantert fulltegnet av Grieg Holdings AS og Halde Invest AS. Obligasjonslånet vil bli tilbudt alle aksjonærer med en aksjebeholdning på 50,000 eller mer. Pålydende pr. obligasjon vil være 1 MNOK, står det skrevet videre.Lånet vil ha løpetid til 31.12.2010 og vil være 100 prosent konvertibelt i hele løpetiden. Lånet forrentes med en fast rente på 8 prosent. Renter vil i sin helhet forfalle ved obligasjonens hovedforfall. Ved konvertering vil opptjente men ikke forfalte renter bortfalle. Konverteringskurs vil være fire kroner per aksje.Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt fredag 13. februar 2009.I 13.45-tiden torsdag ettermiddag ble det iverksatt børspause i Grieg Seafood i påvente av en melding fra selskapet. Børspausen er nå opphevet.