<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norges Bank pumper ut dollar

Norges Bank tilfører dollarlikviditet mot sikkerhet i verdipapirer.

  Publisert 27. jan. 2009 kl. 09.41
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.40
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 122 ord
  Svein Gjedrem (t.v) og Yngve Slyngstad - Foto: Scanpix

  Norges Bank tilbyr i dag dollarlikviditet med 84 dagers løpetid til banker etablert i Norge. Lånet tilbys mot sikkerhet i verdipapirer allerede godkjent av Norges Bank, heter det i en melding fra banken.Haircut Det vil bli gjort en avkorting (haircut) for valutakursrisiko på 10 prosent for papirer som er denominert i andre valutaer enn amerikanske dollar. Verdipapirer som er denominert i amerikanske dollar vil ikke bli avkortet for valutakursrisiko.Minste budvolum er 25 millioner dollar og hver budgiver kan maksimalt legge inn tre bud. Maksimalt tildelingsvolum er fastsatt til 10 milliarder dollar.Likviditet De instrumenter Norges Bank benytter i sine transaksjoner med norske banker for å påvirke likviditeten i banksystemet som et ledd i gjennomføringen av pengepolitikken er; folioinnskudd, dagslån, F-innskudd, F-lån og gjenkjøpsavtaler.