<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Det går mot skilsmisse

Shine International AS utfisjoneres fra Nordic Health ASA, mens det andre operative selskapet, Norvital AS, forblir i Nordic Health ASA.

  Publisert 25. mars 2010 kl. 09.27
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 00.29
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 290 ord
  Nordic Health-sjef Frank Bjordal. Foto: Finansavisen

  Hovedaksjonærene i Nordic Health ASA, representert ved over 2/3 av aksjene, har 24. mars 2010 inngått avtale om å dele opp konsernet ved fisjon av Nordic Health ASA. Fisjonen vil skje ved at det ene operative selskapet, Shine International AS, utfisjoneres fra Nordic Health ASA, mens det andre operative selskapet, Norvital AS, forblir i Nordic Health ASA.Intensjonen er at Shine International AS forblir børsnotert på Oslo Axess mens Norvital AS delistes. De ansatte i konsernet er i all hovedsak arbeidstakere i de operative selskapene, og vil følge det selskap de har sin arbeidsmessige tilknytning til.Styret i Nordic Health ASA stiller seg bak fisjonen, heter det i en børsmelding.Bakgrunnen for fisjonen er at det har vist seg å være lite synergi mellom de to operative selskapene og at de to aksjonærgrupperingene med tilknytning til hvert av selskapene derfor ønsker å drive de to selskapene videre hver for seg. Både Shine International AS og Norvital AS har store ambisjoner de neste årene og det er ønskelig for hver av aksjonærgrupperingene å fokusere på egen forretningsmodell for å oppnå raskere vekst og verdiskapning.Ca 39 prosent av aksjonærene har kommittert seg til å forbli i Nordic Health ASA, mens ca 28 prosent av aksjonærene er kommittert til å følge Shine International AS ved fisjonen. De øvrige aksjonærene står fritt til å velge hvilket selskap de ønsker å være aksjonær i videre, og kan også velge å fordele aksjepostene sine på begge selskaper.Fisjonen er basert på en markedsverdi per aksje på 2,20 kroner. Selskapets hovedaksjonærer er i løpende dialog med selskapets bankforbindelser og finansiering av begge de fisjonerte selskapene synes å være avklaret. Den endelige fordelingen av økonomiske rettigheter og forpliktelser ved fisjonen vil fastlegges når aksjonærfordelingen er klarlagt.Utfisjoneringen skjer så raskt som praktisk mulig.