<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

IGE får trolig lisens i Angola

Det anbefales at International Gold Exploration IGE AB får en midlertidlig lisens i Angola. Aksjen stiger markant. (Presisert og oppdatert 09:07)

    Publisert 25. mars 2010 kl. 09.00
    Oppdatert 16. des. 2013 klokken 00.28
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 148 ord

    International Gold Exploration IGE AB offentliggjorde i dag oppdatert informasjon om selskapets dialog med myndighetene i Angola vedrørende kommersiell drift ved diamantprosjektet Luxinge.Det statlige diamantselskapet i Angola, Endiama, har nå anbefalt overfor landets gruvedepartement (Ministry of Geology, Mines and Industry) at IGE, som en midlertidig ordning, får drive såkalt pilot mining og salg av diamanter fra Luxinge-konsesjonen. En slik ordning vil gjelde frem til en permanent tillatelse er utstedt av landets regjering, fremgår det av en melding.Godkjenning for midlertidig drift og diamantsalg er ventet i løpet av svært kort tid.Gruvedepartementet vil parallelt med dette begynne saksbehandlingen av den endelige lisensen med sikte på å få denne innvilget og godkjent av regjeringen i Angola. Departementets arbeid vil basere seg på de vurderinger som et særskilt ekspertpanel har foretatt av IGEs mulighetsstudie for prosjektet.Denne studien ble overlevert Endiama i oktober 2009, heter det.IGE er opp 5,9 prosent på Oslo Børs.