<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dømmes til å betale 12,36 millioner

24SevenOffice går på en millionsmell i rettsaken mot Mamut.

    Publisert 21. mai 2010 kl. 10.50
    Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.27
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 143 ord

    Oslo Tingrett har nå truffet avgjørelse i tvist knyttet til beregning av erstatning for det Borgarting lagmannsrett tidligere har konkludert med at var en uberettiget hevning av avtale med Active24 AS som var et datterselskap av Mamut AS. 24SevenOffice ASA dømmes til å betale 12,36 millioner kroner.Det er konkludert med at Active24 AS ville ha kunnet solgt avtaler som ville ha gitt et dekningsbidrag på 30 millioner kroner. Active24 AS ville således ha fått 40 prosent av dette dekningsbidraget som utgjør 12 millioner kroner. Til sammenligning var driftsinntektene for 24SevenOffice ASA i 2006 samlet ca. 15,8 millioner kroner.24SevenOffice ASA noterer seg at erstatningen er vesentlig lavere enn det Active24 AS krevde i retten. Styret i selskapet vil snarlig behandle spørsmålet om anke av dommen, men det er en nærliggende mulighet for at en anke kan bli innsendt.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12