<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Meglerhus snakker om bedring i markedet, lav vurdering, synergier og kurstriggere.

Publisert 24. juni 2010 kl. 12.36
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.59
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 157 ord
Foto: iStockphoto

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Norwegian Property (9,50) - bedring i markedet for kontorlokaler. Norwegian Property har utviklet seg vesentlig svakere enn sammenlignbare nordiske selskaper de siste ti dagene. Vi mener den rådende svakheten ikke kan forsvares ut fra fundamentale forhold. Aksjen handles til en forward P/E på 9,5 noe som vi anser som lavt. Kursmålet på 13 kroner tar utgangspunkt i en rabatt på 10% til NAV.• Acergy (108,60) - vesentlige synergier fra sammenslåingen. Det ble på mandag meldt at Acergy og Subsea 7 ønsker å fusjonere. Vi ser store fordeler ved en sammenslåing. Det nye selskapet vil være bedre posisjonert til å vinne større kontrakter. Kostnadsynergier ved en sammenslåing estimeres til USD 100m per år. Dernest vil en fusjonen trolig føre til redusert konkurranse og høyere priser. Subsea-markedets oligopol-lignende struktur vil bli enda tydeligere. Av mulig triggere kan nevnes større SURF-kontrakter i Angola.Les også: Analysesjef: Dette er sjokkerende svakt