<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Meglerhus snakk om kurstrigger, oppside, mulig bunn og økt etterspørsel. Her er dagens aksjetips.

Publisert 17. juni 2010 kl. 12.24
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.52
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 217 ord

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Acergy (101,20) - begrenset effekt av oljekatastrofen i Mexicogolfen. Midlertidig opphold i boring i Mexicogolfen vil trolig føre til utsettelser av subsea-prosjekter, men vi mener allikevel dette kun vil ha en begrenset effekt på Acergy. For det første stammer kun to prosent av Acergys inntekter fra Mexicogolfen. Av mulig triggere kan nevnes større SURF-kontrakter i Angola. Vi har en kjøpsanbefaling på Acergy med et kursmål på 140 som beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig historisk EV/EBITDA i selskapet. Det positive bildet underbygges av en oligopolaktig markedsstruktur og sterk oljepris. Først om oljeprisen faller under 70, vil oljeselskapenes investeringslyst påvirkes negativt.• Yara (193,90) - ureaprisen har passert bunnen. Etterspørselen etter gjødsel har tatt seg gradvis opp den siste tiden noe som har drevet ureaprisen opp. Som en følge av økt pris på naturgass i Ukraina fra 1. juli bør prisgulvet på urea med levering Yuzhnyy løfte seg fra USD 215-220 per tonn til om lag USD 230 per tonn. Vi ser fortsatt oppside i urea og tror prisen vil stige til mellom USD 230-240 i tredje kvartal fra dagens nivå rundt USD 225. Vi har et DCF-basert kursmål på 230 kroner per aksje. Med indikasjoner om at urea-prisen har nådd bunnen, bør minste motstands vei være opp.