<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Codfarmers vil ha aksjespleis

Det er foreslått en aksjespleis i Codfarmers under en ekstraordinær generalforsamling som skal holdes 28.februar.

  Publisert 7. feb. 2011 kl. 09.29
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 07.17
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 178 ord
  Codfarmers-sjef Harald Dahl. Foto: Selskapet

  Styret i Codfarmers har foreslått en aksjespleis, i forholdet 10:1, under selskapets generalforsamling som finner sted 28. februar.- Ettersom kursverdien for selskapets aksjer ikke skal være lavere enn 1 krone i henhold til selskapets løpende forpliktelser som et selskap notert på Oslo Børs, og kursen har vært lavere enn dette i en lengre periode, foreslår styret at det gjennomføres en aksjespleis i forholdet 10:1 ved at aksjenes pålydende økes med 0,90 fra 0,10 til 1,00 krone, slik at 10 aksjer slås sammen til 1, heter det i meldingen.Forslaget forutsetter en emisjon av 5 nye aksjer før sammenslåing for at et helt antall aksjer skal oppnås.- For å legge til rette for en praktisk gjennomføring, foreslås det at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes for disse 5 nye aksjenes vedkommende.Ved aksjespleisen vil dermed antall aksjer (etter aksjeemisjon på 5 nye aksjer) bli redusert fra 149.549.780 til 14.954.978.- Enkelte av selskapets aksjeeiere har en aksjebeholdning som ikke lar seg dividere med 10, og disse vil bli rundet oppover til nærmeste hele aksje etter sammenslåingen, skriver styret.Spleisen gjelder også for 12,4 millioner utestående warrants.