<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil kvitte seg med bevis

Sparebankstiftelsen Helgeland vil kvitte seg med inntil fem millioner engenkapitalbevis for over 200 millioner kroner.

Publisert 29. mars 2011 kl. 09.54
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 08.38
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 109 ord
Foto: Scanpix

Sparebankstiftelsen Helgeland har underrettet Helgeland Sparebank om at styret i stiftelsen har besluttet å foreslå for generalforsamlingen at styret får fullmakt til å kunne selge fra stiftelsens beholdning av egenkapitalbevis i Helgeland Sparebank, med mål å sikre en fri flyt av egenkapitalbevis i banken med en markedsverdi som overstiger 500 millioner kroner.Fullmakten er begrenset til salg av maksimalt fem millioner egenkapitalbevis.Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av annet halvår 2011, men styret ber om fullmakt til å tilpasse et nedsalg til markedsforholdene.Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Helgeland finner sted 13. april 2011.Siste notering er 47 kroner, ned 0,6 prosent, noe som betyr at det skal selges bevis for anslagsvis 235 millioner kroner.