<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Aksjene de virkelig store fiskene handler i

Også i forrige uke var en rekke av de store fiskene aktive i markedet. Berge Gerdt Larsen, Christen Sveaas, Jan Petter Sissener og Jens Ulltveit-Moe er blant navnene som dukker opp. Storaktør er i tillegg ferdig med storsalg.

    Publisert 13. des. 2011 kl. 12.21
    Oppdatert 16. des. 2013 klokken 14.20
    Lesetid: 10 minutter
    Artikkellengde er 2461 ord

    Også i forrige uke var flere profilerte investorer og aktører aktive i aksjemarkedet, viser ferske aksjonærlister.I solselskapet REC legger vi først og fremst merke til at J.P. Morgan Chase Bank går fra 18. plass til 11. plass på listen over de 30 største aksjonærene etter å ha handlet litt over 4 millioner aksjer i forrige uke. Aktøren sitter nå på 0,85 prosent av selskapet.Sissener Sirius ASA og investor Frode Teigen dukker samtidig opp på Topp 30, og begge står oppført med 3 millioner aksjer som nummer 28 og 29 på listen. Fondsfinans Spar går fra 19. plass til 18. plass etter et kjøp av 300.000 aksjer og har nå 0,45 prosent av selskapet.Sistnevnte aktør faller ut av Topp 30-listen i Atea denne uken. Man stod forrige uke oppført med 540.000 aksjer som 24. største aksjonær. Orkla solgte 96.469 aksjer i Atea forrige uke men er fremdeles 17. størst i selskapet med 0,88 prosent av aksjene.Fondsfinans Spar kjøpte 25.000 aksjer i Wilh. Wilhelmsen forrige uke og er her 10. største aksjonær med 0,67 prosent av aksjene. Samtidig ble 150.000 aksjer i Norwegian Property handlet inn og Fondsfinans klatrer fra 18. plass til 16. plass i selskapet og har nå 1,20 prosent av aksjene.Samme aktør befester sin posisjon som 15. største aksjonær i Noreco, etter et kjøp av 400.000 aksjer, og man sitter nå på 1,48 prosent av aksjene i oljeselskapet. Her dukker Møbelmagasinet Tvedt AS, der Arild Magne Tvedt er styreleder, opp som nummer 30 på listen og står totalt med 0,54 prosent av aksjene.Ole Morten Halvorsens OM Holding handlet 377.279 Noreco-aksjer forrige uke og klatrer dermed fra 5. plass til 4. plass på listene. Halvorsen & Co. sitter nå på 3,89 prosent av selskapet. Skagen Vekst kjøpte 150.000 Noreco-aksjer og klatrer fra 14. plass til 13. plass på listene. Man har nå 2,10 prosent av selskapet.Sistnevnte aktør solgte samtidig 160.809 aksjer i Clavis Pharma men holder stand som 3. største aksjonær med 3,24 prosent av aksjene. Nils Arthur Hugo-Sørensens Regni AS solgte 50.000 aksjer i samme selskap og har nå 1,98 prosent som 10. største aksjonær - ned fra 8. plass på listen forrige uke.I nevnte Wilh. Wilhelmsen solgte Skeie Capital Investment AS, med Bjarne Egill Skeie som styrets leder, 50.000 aksjer og faller dermed fra 26. plass til 29. plass på Topp 30-listen. Skeie har nå 0,25 prosent av selskapet. Også Odin Norge kvittet seg med aksjer, og her ble 479.500 solgt. Odin er fremdeles nummer 4 på listene med 1,36 prosent av aksjene.Sistnevnte aktør suser rett inn på 27. plass på listene i Veidekke og står nå oppført med 381.087 aksjer - totalt 0,29 prosent av selskapet. Odin Maritime er fremdeles 22. største aksjonær i Sevan Drilling trass i et salg av 250.000 aksjer i forrige uke. Man sitter nå på 0,67 prosent av selskapet.I sistnevnte selskapet solgte DNB VPF 250.000 aksjer og falt dermed fra 19. plass til 20. plass på listene mens DNB Norden kommer inn på listen og står nå oppført med litt over 1,68 millioner aksjer som 30. største aksjonær. SEB London faller ut av Topp 30, etter at man i forrige uke var nummer 17 med litt over 3 millioner aksjer.Allerede nevnte Skeie Capital Investment AS kjøpte i forrige uke 100.000 aksjer i ABG Sundal Collier Holding og klatrer dermed fra 28. plass til 24. plass. Skeie & Co. sitter nå på 0,67 prosent av meglerhuset.I allerede nevnte Norwegian Property kjøpte største aksjonær Folketrygdfondet i forrige uke ytterligere 7.152.523 aksjer og dermed sitter fondet på 7,89 prosent av selskapet. Fondet foretok som vanlig en hel rekke store handler og et knippe av de aller største selskapene.Vi legger også merke til at fondet kjøpte ytterligere 93.000 aksjer i Det norske og dermed befester sin posisjon som 4. største aksjonær, og at man nå sitter på 1,32 prosent av aksjene i oljeaktøren. I Lerøy Seafood solgte man i forrige uke 30.000 aksjer og fondet er her 6. største aksjonær med 1,02 prosent av aksjene.Samtidig kommer Kverva AS, med Helge Karstein Moen og Bjørn Ivar Flatgård i spissen, inn på 26. plass på Lerøy-listen og de sitter nå på 0,24 prosent av aksjene - totalt 132.868.Vital ferdig med storsalget av aksjerEn av de mest markante trendene i aksjonærlistene de siste ukene har vært Vital Forsikrings voldsomme salg av aksjer i store selskaper som Statoil, Telenor, Norsk Hydro, Yara og Gjensidige. Totalt har verdipapirer for mangfoldige millioner blitt lempet over ripen i løpet av den siste måneden.Ukens lister viser imidlertid at Vital nå er ferdig med å kvitte seg med aksjer, og at man til og med kjøper små poster. Selskapet selv uttalte til HegnarOnline midt i salgskjøret at den voldsomme dumpingen skyldtes risikojusterende tiltak.- Slik vi redegjorde for på Q3-presentasjonen 27. oktober har DNB Liv gjennomført risikojusterende tiltak som blant annet går ut på at vi tar ned aksjeandelen i porteføljen. Dette er hovedårsaken til salget av aksjer som er rapportert inn til Oslo Børs. Slike risikojusterende tiltak er vanlig for livselskaper å gjennomføre når finansmarkedene er ustabile. Tilpasninger som dette er nødvendig for å trygge vi våre kunders kapital, opprettholde rentegarantien og tilpasse oss det regelverket som livselskaper forholder seg til, sa Dalsbø for et par uker siden.Onsdag 30. november var Truls Tollefsen, CFO i DNB Livsforsikring, gjest hos HegnarTV. Her forklarte han noe av bakgrunnen for Vital-salgene. Se hele intervjuet her!Nå er ser man altså at Vital igjen kjøper aksjer. I REC, der over 640.000 aksjer ble solgt for 14 dager siden, har man nå handlet 30.564 aksjer, mens man i forrige uke handlet over 53.000 aksjer i Yara - et selskap der man kvittet seg med neste 100.000 for to uker siden.Det er så langt altså snakk om forholdsvis små innkjøp, men de viser i det minste at salgstrenden er brutt. Også i begynnelsen av oktober kvittet Vital seg med voldsomme mengder aksjer på kort tid.Store omveltninger i Sevan MarineUkens lister viser også at man har fått en ny storaksjonær i Dolphin Group. Armada Seismic ASA, med Einar Ytredal som daglig leder, suser rett inn på 3. plass i selskapet og står nå oppført med 5,63 prosent av aksjene - drøye 13,7 millioner aksjer. Største aksjonær i Armada Seismic er Polar Ship Invest AS som igjen eies av GC Rieber Shipping.I DNO International har Petrolia Invest AS, der Berge Gerdt Larsen er styrets leder, kjøpt 165.965 aksjer. Man er fremdeles nummer 10 på listen og sitter nå på 1,11 prosent av aksjene. Statoil Pensjon kommer inn som 22. største aksjonær i DNO denne uken og har nå 0,33 prosent av aksjene - drøye 3,12 millioner aksjer.I Rocksource solgte største aksjonær Venture Drilling AS - et selskap heleid av Petrolia - 504.603 aksjer og sitter nå på 8,43 prosent. Espen Fjogstads Synesi AS, som kom inn på listene forrige uke, har kjøpt ytterligere 3,1 millioner aksjer og klatrer fra 9. plass til 3. plass. Han har nå 1,78 prosent av Rocksource.Tor Dagfinn Veen og hans selskap Veen Eiendom AS kjøpte 1 millioner aksjer i samme selskap og klatrer med det fra 21. plass til 12. plass på listene. Veen & Co. har nå 0,86 prosent av aksjene. Lars-Erik Ydstie kjøpte 20.000 aksjer og klatrer fra 29. plass til 28. plass og har nå 0,44 prosent av selskapet.I Petrolia kjøpte Ole Trommestad ytterligere 30.000 aksjer og befester dermed sin 5. plass på listene. Han sitter nå på 1,01 prosent av selskapet. Øyvind Halvorsens Ø, H. Holding AS kjøpte 40.000 aksjer og nest største aksjonær har nå 12,39 prosent.De nye aksjonærlistene i Sevan Marine viser at det forrige uke var store omveltninger blant investorene i selskapet. Teekay Service Holdings har tatt over plassen som største aksjonær og sitter nå på 66,67 prosent av aksjene. Samtidig forsvinner aktører som Hellestø Finans AS (var nummer 21 på listene forrige uke) og Asbjørn Buanes (var nummer 18 forrige uke) helt ut av Topp 30.Christen Sveeas kommer inn både som 7. største og 10. største aksjonær via henholdsvis Kistefos Træsliberi AS og Kistefos Investment AS. Totalt sitter Sveeas nå på 0,90 prosent av Sevan. Tom Henning Sletheis Alto Holding AS kommer inn som 9. største aksjonær og sitter nå på 0,45 prosent av selskapet.Havtrål AS, der Frank Robert Remøy er styrets leder, solgte 3,96 millioner Sevan-aksjer forrige uke og faller dermed fra 7. plass til 17. plass på listene. Man sitter nå på 0,13 prosent av selskapet. Arne Smedal faller fra 9. plass til 20. plass etter et salg av drøye 3,66 millioner aksjer og har nå 0,12 prosent mens nevnte Skagen Vekst solgte unna snaue 14,4 millioner aksjer og faller fra 3. plass til 8. plass på listene. Skagen sitter igjen med 0,46 prosent av Sevan.I Camillo Eitzen kommer tre nye aktører inn på Topp 30-listen denne uken. Azim Aliassi er nå 25. største aksjonær og har 173.312 aksjer - totalt 0,43 prosent - mens Muhammad Nadeem er nummer 29 på listen med 0,25 prosent - totalt 101.448 aksjer. Ola Martin Nygaard kommer inn som 30. største aksjonær og står oppført med 100.301 aksjer eller 0,25 prosent.I Eitzen Maritime Services klatrer Jens Petter Andersen fra 12. plass til 10. plass på Topp 30 etter et kjøp av 30.680 aksjer. Han sitter nå på 0,71 prosent. Helge Rogne går fra 21. plass til 17. plass og har nå 0,41 prosent etter et kjøp av 46.746 aksjer. Lasse Vang debuterer på listen og er 28. største aksjonær med 0,27 prosent av selskapet - 150.000 aksjer.I Eitzen Chemical legger man først og fremst merke til at Saboro Investments LTD har handlet ytterligere 2 millioner aksjer og dermed klatrer fra 16. plass til 11. plass på Topp 30-listen. Tom Thorsens Algot Invest AS går fra 27. plass til 24. plass etter et kjøp av 829.384 aksjer. Thorsen har nå 0,53 prosent av selskapet.Helt i bunn av listen, på 30. plass, dukker Haakon Morten Sæter og hans Silvercoin Industries opp igjen, og står nå oppført med 0,33 prosent av aksjene - totalt 3.752.105 aksjer.I EMGS har Sundt AS, der Christian Ringnes er styrets leder, solgt 200.000 aksjer og aktører faller dermed fra 17. plass til 20. plass på listene. I Repant har investor Arne Rikard Storvestre solgt 12.000 aksjer og nummer 3 på listene sitter nå på 2,19 prosent av selskapet.I Hurtigruten suser Suveren AS rett inn på Topp 30-listen og står nå oppført med 711.813 aksjer - totalt 0,17 prosent - noe som holder til en 28. plass. I BWG Homes har Erik Gunnar Braathens Ojada AS solgt 41.736 aksjer og faller dermed én plass på listene - fra 19. plass til 20. plass. Braathen sitter nå på 0,87 prosent av selskapet.Leif Inge Slethei har kjøpt 1 million aksjer i Scana Industrier og klatrer dermed fra 14. plass til 11. plass på Topp 30-listen. Investoren sitter nå på 1,76 prosent av aksjene.I Opera Software fortsetter gründeren Jon Stephenson Von Tetzchner sitt salg av aksjer. Tetzchner solgte 26.000 aksjer for to uker siden, og benyttet forrige uke til å bli kvitt 150.600 aksjer. Han er imidlertid fremdeles nest største investor og sitter på 10,93 prosent av aksjene. Verdt å kommentere er også at selskapet selv handlet 302.099 aksjer forrige uke og nå sitter på 1,71 prosent.I Acta Holding har nest største aksjonær, Frederik Wilhelm Mohns Perestroika AS, handlet ytterligere 472.720 aksjer og sitter nå på 7,20 prosent. Anders Ingvald Solbrekk klatrer fra 28. plass til 26. plass etter et kjøp av 80.000 aksjer og kontrollerer nå 0,51 prosent av aksjene.Samtidig kommer Hermann Refsum Flinders Camaca AS inn som 28. største aksjonær og står nå oppført med 0,48 prosent av aksjene - totalt drøye 1,22 millioner aksjer.I Fornebu Utvikling har Atle Sandvik Pedersen solgt 888.498 aksjer og faller dermed fra 12. plass til 14. plass på listene. Pedersen har nå 0,63 prosent av eiendomsselskapet. Bjørnar Olsens Inak 2 AS solgte 74.851 aksjer i samme selskap men beholder plass nummer 15 på listene. Han sitter nå på 0,54 prosent.I Codfarmers har Statoil både solgt og kjøpt aksjer. Statoil Pensjon, som er 6. største aksjonær, solgte forrige uke 128.179 aksjer og har dermed 2,41 prosent, mens Statoil Forsikring kommer inn på listene på en 22. plass og står nå oppført med 285.947 aksjer - noe som er 0,68 prosent av selskapet.I Grieg Seafood kjøpte Ragnar Syvertsen 43.185 aksjer forrige uke og investoren sitter dermed på 0,31 prosent av selskapet som 27. største aksjonær - opp fra 28. plass.I Oslo Axess-selskapet Thin Film Electronic har Ketil Skorstads Tigerstaden AS solgt 50.000 aksjer men beholder likevel sin plass nummer 20 på listene. Skorstad & Co. har nå 0,90 prosent av aksjene. Espen Hygen Daae og hans Biotech Invest AS solgte 88.000 aksjer i samme selskap men beholder sin 14. plass. Biotech Invest har nå 1,25 prosent av Thin Film-aksjene.I DiaGenic går Arne Harnes og hans Artal AS fra 12. plass til 10. plass på listen etter et kjøp av 40.000 aksjer. Harnes kontrollerer nå 1,65 prosent av selskapet. Samtidig handlet Kristoffer Solvang 10.000 aksjer i samme selskap og er nummer 13 med 1,48 prosent, mens Birger Midtgårds Midtco Invest AS kjøpte 79.700 aksjer og klatrer fra 28. plass til 23. plass. Midtco har nå 0,81 prosent av selskapet.I NorDiag klatrer Alf Kjetil Nygård fra 13. plass til 11. plass etter et kjøp av 64.000 aksjer og investoren sitter nå på 1,27 prosent. Ragnar Hesseberg og Geir Osdal kommer samtidig inn på listene. Førstnevnte har nå 610.150 aksjer - 0,89 prosent - som 14. største aksjonær, mens Osdal sitter på 290.000 aksjer - 0,42 prosent - som 29. størst.I Blom har nummer 6 på Topp 30-listen - Trond Ivar Heltveit - solgt 52.000 aksjer og investoren sitter dermed på 1,26 prosent av selskapet. Steinar Dagl kjøpte 70.000 aksjer forrige uke og nummer 10 på listene kontrollerer nå 0,89 prosent. Telinet Energi AS med Finn Erik Gaarder Arctander og Jan Petter Andersen i spissen, kjøpte 500.000 Blom-aksjer forrige uke og klatrer dermed fra 17. plass til 13. plass. Telinet har nå 0,82 prosent av selskapet.Nicolas Otto Marcel Philippe Nyhus og hans Nicon Holding AS kjøpte i forrige uke ytterligere 2.256.145 aksjer i Norse Energy og går dermed fra 12. plass til 8. plass på Topp 30-listen i selskapet. Nyhus har nå 1,21 prosent av selskapet. Samtidig klatrer Torben Halvorsens Mouselett Invest AS fra 27. plass til 25. plass på listene etter et kjøp av 220.900 aksjer. Halvorsen har nå 0,61 prosent av oljeselskapet.På 30. plass dukker Kjell Øivind Hansen opp denne uken. Hansen har 0,48 prosent av Norse - totalt 3,6 millioner aksjer.I Norske Skog klatrer Awilco Invest fra 10. plass til 7. plass etter et kjøp av 345.960 aksjer. Aktøren sitter nå på 1,79 prosent av aksjene. Knut Stavem og Alfaplan AS kjøpte 20.000 aksjer i samme selskap forrige uke og har nå 0,85 prosent av aksjene som 21. største aksjonær.Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 28,25 prosent i HRG (Hurtigruten).