<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skambud på Blom

Det ligger til rette for tidenes skambud på Oslo Børs.

  Publisert 19. aug. 2013 kl. 08.45
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 02.23
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 170 ord
  Dirk Blaauw. Foto: Finansavisen

  Merckx AS (et selskap under stiftelse) har gjennom helgen kjøpt 12.283.969 aksjer i Blom ASA.Merckx eier etter dette 12.283.969 aksjer i Blom, tilsvarende ca 36,45 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.Aksjene ble kjøpt til kurs 0,10 kroner per aksje.Merckx har samtidig kjøpt obligasjoner i selskapets tre utestående obligasjonslån tilsvarende mer enn 2/3 i hvert av lånene.Flaggeplikten ble utløst etter børsslutt fredag 16. august.Merckx vil i løpet av fire uker fra 16. august fremsette pliktig tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet.Merckx er et heleid datterselskap av Middelborg AS i Tønsberg. Selskapet eies av Kristian Gjertsen Lundkvist.Det fremgår ikke av meldingen hvem som har solgt aksjene, men det kan trolig ventes en flaggemelding når som helst.Folketrygdfondet og en nominee-konto fra Euroclear Bank er største aksjonærer i Blom med rundt 25 prosent hver.Siste:Folketrygdfondet bekrefter at det har solgt til sammen 8.513.137 aksjer i Blom ASA (henholdsvis 2.837.713 fra Statens obligasjonsfond og 5.675.424 fra Statens pensjonsfond Norge) og eier etter dette ingen aksjer i selskapet.Fredag endte Blom på 1,35 kroner.