<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Professor Nuno Fernandes vet hva Twitter er verdt

Professor Nuno Fernandes, ved verdenskjente IMD, er kritisk til enkle verdivurderinger av Twitter. Dette er hans verdivurdering av Twitter.

  Publisert 16. okt. 2013 kl. 10.08
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 03.06
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 916 ord
  IMD Professor Nuno Fernandes. Foto: IMD

  Basert på informasjonen i prospektet som Twitter har sendt det amerikanske finanstilsynet SEC, og gitt det lille antallet aksjer som blir tilbudt, ligger verdien nær 15 milliarder dollar, forklarer professor Nuno Fernandes ved verdenskjente IMD business school i Lausanne, Sveits.Professor Fernandes leder programmet for strategisk finans, som fokuserer på hvordan man skaper verdier for aksjonærer, og mener det er for mye.Men hva er Twitter egentlig verdt?Professor Fernandes mener at Twitter har to viktige verdidrivere; en stor brukerbase og informasjon om hva disse brukerne liker.Spørsmålet blir hvordan Twitter skal klare å konvertere dette til overskudd? Og hvor fort?Fernandes peker på at uten detaljerte regnskaper bruker analytikerne enkle verdiestimater basert på inntektsmultipler, som er det letteste å anslå.Twitter vil ha driftsinntekter på rundt 600 millioner dollar i år og kanskje 1 milliard dollar neste år. Facebook handles til rundt 15 ganger driftsinntektene i år (P/S) og LinkedIn til 17 ganger inntektene. For Twitter får man da en P/S på 15, forklarer han.Da virker 15 milliarder dollar passende, skriver han. Det tilsvarer 90 milliarder kroner.Et problemMen det er bare ett problem med det, påpeker han. Disse beregningene, som består av salgsmultipler, antyder på en slags magisk måte at driftsinntektene vil gi overskudd - og verdier for aksjonærene.Han viser til at realiteten er at Twitter ikke er lønnsom og aldri har vært det. Selskapet rapporterte et underskudd tap på 79 millioner dollar i fjor og et underskudd på 69 millioner dollar i første halvår 2013, opp fra 49 millioner dollar i samme periode i fjor.Mer komplekse verdivurderinger ville bety en negativ verdi for Twitter, mener Fernandes.Twitter har høy vekst, med 190 prosent i fjor, 100 prosent i 2013 og kanskje 55 prosent i 2014. Spørsmålet er hvordan denne veksten vil utvikle seg når selskapet blir større?Av prospektet som er sendt SEC fremgår det at selskapet selv forventer at veksten vil dabbe av over tid når antallet brukere vokser.55 prosent vekst i fem år?La oss anta en vurdering der vekstraten ligger på 55 prosent de neste fem årene, altså fortsette å vokse med samme vekstrate fra 2014 til 2019 som neste år. Og deretter avtar veksten ned mot 5 prosent i året i perioden 2018 til 2027, skriver han i en betraktning rundt prisingen.I dette antar han også at Twitter vil klare å generere en driftsmargin på 30 prosent (det er høyere enn Facebook og Google) og bare vil kreve moderate investeringer for å opprettholde veksten (10 prosent av driftsinntektene, der Facebook og Google har krevd mer enn 25 prosent de siste årene), fortsetter han.Han forklarer at dette effektivt betyr at Twitter vil være i stand til å generere 10 millioner dollar i inntekter for hver million som er investert.Fernandes forklarer at dette betyr at Twitter i 2025 vil ha driftsinntekter på 27 milliarder dollar. Hvis vi antar at halve verdens befolkning da vil være på Twitter (4 milliarder mennesker) tilsvarer det mindre enn 7 dollar pr. bruker.I 2012 var det 2,4 milliarder internettbrukere på verdensbasis og Twitters inntekter utgjorde mindre enn 2 dollar pr. bruker.Mens antagelsene her kan ses på som ekstremt optimistiske, vil verdien på Twitter da være i nærheten av 10 milliarder dollar, er Fernandes konklusjon.Han viser også til at Twitters marginer vil komme under press ettersom de søker høyere omsetning.Han antar at veksten mest sannsynlig vil kreve større investeringer enn det som er antatt over.Andre muligheterSelvfølgelig kan det hende at mer enn 50 prosent av verdens befolkning vil bruke Twitter, og at brukerne kommer til å generere enda høyere inntekter.- I så fall vil mitt estimat på 10 milliarder dollar (60 milliarder kroner) bli justert opp. Men det er også sannsynlig med et mindre optimistisk scenario, mener han.Hvis han ser forbi tweets, og til en ekte forretningsmodell, mener han at Twitter også kan gjøre andre ting for å skaffe inntekter, men ikke uten implikasjoner.Twitter kan ta betalt for bedriftsoppføringer. Da kan Twitter bli gratis for enkeltbrukere, men være subsidiert av bedrifter. Dette kan fortone seg utfordrende ettersom Twitter må være forsiktig med å gjøre sin fokuserte reklame for synlig for sine brukere.For å tjene mer penger må Twitter vise flere annonser, noe som kan gjøre at brukere, som ikke er vant med så mange annonser i sine twittermeldinger, kan bli støtt bort. Og det er flere andre utfordringer til Twitters forretningsmodell og deres evne til å vokse fort:- mindre enn 5 prosent av brukerne står for 75 prosent av all aktiviteten på Twitter - mer enn 60 prosent av brukerne logget ikke inn de siste 30 dagene - Twitter besøkes oftere på mobile enheter enn via PCer og det er en tendens til mindre annonsering på mobile enheterØkt konkurranseI tillegg til disse utfordringene forventer professoren større konkurranse innen online annonsering. Konkurransen er høy og den begynner å påvirke marginene. han viser til at nesten alle sosiale medier hadde lavere resutatmarginer i 2013 enn i 2012 og tidligere år. For Google falt det for eksempel fra 28 til 22 prosent.Uansett hvor mye Twitter er en stor innovasjon innen kommunikasjon, kan det vise seg å bli en dyr investering for de som kjøper aksjer i IPOen, mener han. IPO-verdien reflekterer antagelser om at Twitter vil bli en fenomenal suksess og vokse fantastisk. Antagelsene er optimistisk høye, og alt annet vil bli ansett som en fiasko. Det største problemet med Twitters IPO er den potensielt overvurderte prisen, gitt selskapets finansielle struktur slik den nå forventes å utvikle seg, konkluderer professor Fernandes i sin betraktning rundt prisingen av Twitter.Her kan du lese professor Nuno Fernandes betraktninger rundt verdsettelsen av Twitter på engelsk