<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kritisk til Slyngstads aksjehandel

Oljefondet har ­investert titall millioner i Golar LNG samtidig som oljefondsjefen privat har eid aksjer i det samme selskapet.

    Publisert 2. okt. 2014 kl. 08.30
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 192 ord

    Senest 31. desember 2013 eide Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, aksjer i selskapene Golar LNG og Royal Caribbean Cruise Lines (RCCL), for henholdsvis 233 og 351 millioner kroner, skriver DN. Sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad eide da også aksjer i de to selskapene. Hvor mye Slyngstad har investert i de to selskapene, ønsker ikke Oljefondets forvalter, Norges Bank Investment Management (NBIM), å oppgi.NBIM opplyser til DN at Slyngstad senest ved nyttår eide aksjer i selskapene samtidig med Oljefondet. De andre aksjene Slyngstad han har investert i privat, er norske selskaper, som fondet ikke har lov til å eie aksjer i.Ifølge avisen heter det i reglene for private verdipapirkjøp for ansatte i Norges Bank, som NBIM er underlagt: «Ansatte må gjennomføre privat handel i finansielle instrumenter på en måte som unngår enhver faktisk eller potensiell interessekonflikt». Leder for Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), vil være forsiktig med å felle dom over hvorvidt Slyngstad med sine aksjeposter bryter reglene, men forstår at dette reiser spørsmål om en interessekonflikt.– Ja, det kan potensielt være det, særlig der det blir vurdert å bruke eiermakten i selskapet i en bestemt retning, sier Syversen til DN.