<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Trøbbel for Noreco

Styrelederen i selskapet fratrer, samtidig som det meldes om uforutsett nedstengning og behov for nedskrivninger.

  Publisert 1. okt. 2014 kl. 08.14
  Oppdatert 1. okt. 2014 klokken 08.46
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 207 ord
  noreco.sjef

  Norwegian Energy Company ASA har ifølge en fersk melding mottatt informasjon om en uforutsett nedstengning av Huntington-feltet i oktober 2014.Selskapet har også fått ny informasjon som indikerer behov for nedskriving av Oselvar- og Huntington-reservene. «Nedskrivingen på Oselvar er ikke ventet å ha betydning for Norecos kontantstrøm eller likviditet i 2014 og 2015. Utviklingen på Huntington vil imidlertid påvirke kontantbeholdningen i 2015 og i påfølgende år, og den uforutsette nedstengningen gjør det usikkert om selskapet vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser også mot slutten av 2014», heter det i meldingen.Sammen med sine finansielle rådgivere vurderer Selskapet nå tiltak som vil være påkrevd for å etablere en langsiktig finansiell løsning.Noreco opplyser at det også arbeider med operatør og partnere i lisensene for fullt ut å forstå de nye reservoardataene og utrede muligheter som kan bedre produksjonen fra feltene.«Når det gjelder Huntington-produksjon i 2015, viser operatørens foreløpige budsjetter en vesentlig reduksjon sammenliknet med Norecos nåværende prognoser», skriver selskapet.Les mer her!Styrelederen går Noreco melder samtidig om fratredelser fra styret.Styreleder Morten Garman og styremedlem Erik Henriksen har meddelt at de med umiddelbar virkning fratrer styret i selskapet.«Styret vil i samråd med selskapets valgkomité på egnet tidspunkt vurdere om det skal innkalles til generalforsamling for å foreta eventuelt suppleringsvalg», heter det i meldingen.Les mer her!