<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Øker sannsynlighet for rentekutt i juni

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets mener dagens ledighetstall er nok et argument for rentekutt på juni-møtet.

    Publisert 28. mai 2015 kl. 11.01
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 152 ord
    Foto: Finansavisen

    SSBs arbeidskraftundersøkelse viser at det var 114.000 arbeidsledige i Norge i mars, tilsvarende 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten steg med 9.000 fra foregående tremånedersperiode.Selv om dagens tall var i tråd med konsensus, er det høyere enn Norges Bank har lagt til grunn. Sentralbankens prognose er en arbeidsledighet på 4,0 prosent.- Dette er én av flere grunner til at tror Norges Bank kommer til å kutte renten med 25 basispunkter den 18.juni, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets.Arbeidsmarkedet fortsetter å svekke seg, men Syed påpeker at dette kun er i en moderat takt og omtrent som vi hadde ventet. - Bufferen i arbeidsmarkedet, i form av en fleksibel arbeidsstyrke, fungerer godt, slik at oppgangen i ledighetsraten trolig blir begrenset – takk og pris, sier han.Dagens tall viser at ledighetsoppgangen i hovedsak er begrenset til oljesektoren samt bygg og anlegg, og det er lite som tyder på større smitteeffekter til andre yrker.