<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Treffsikre indikasjoner på at vi kan få en kalddusj kl. 13:30

Om indikasjonene fra den treffsikre Atlanta Fed-modellen stemmer kan markedet få en overraskelse på nedsiden når USAs BNP-tall for 3. kvartal legges frem klokken 13:30 torsdag.

    Publisert 29. okt. 2015 kl. 08.54
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 403 ord
    Knut Anton Mork. Foto: Finansavisen.

    Den amerikanske sentralbanken Federal Reserves pengepolitiske komité holdt som ventet den amerikanske styringsrenten uendret. Det betyr at Fed beholder renten på 0 til 0,25 prosent.Beslutningen ble blant annet begrunnet med svak eksport og en inflasjon under Feds mål.Fed, som åpnet for renteheving i desember, uttalte at økonomien ser ut til å vokse i et moderat tempo, trukket opp av husholdningenes forbruk og bedriftenes investeringer, men trukket ned av svak eksport.- For at man skal kunne se en videre og varig bedring i arbeidsmarkedet sammen med en vedvarende oppgang i prisveksten, krever det i det minste at økonomisk vekst i USA nå ikke mister momentum, skriver økonomene Kari Due-Andresen, Marius Gonsholt Hov og Kunt Anton Mork i Handelsbanken Capital Markets' morgenrapport. Torsdag klokken 13:30 offentliggjøres USAs BNP-vekst for 3. kvartal. Venter svakere vekst i 3. kvartalKonsensus tilsier en annualisert vekstrate på 1,5 prosent. I 2. kvartal var veksten 3,9 prosent på årsbasis.- Veksten i 3. kvartal antas å ha blitt trukket ned av lagerbidrag og av utenrikshandelen. Veksten fra kvartal til kvartal hopper mye opp og ned, men i 1. halvår under ett, var annualisert vekst i snitt så vidt over 2 prosent per kvartal. En vekstrate på 1,5 prosent annualisert i 3. kvartal innebærer dermed en betydelig avmatning i veksttakten, sier økonomene. Samtidig understreker teamet i Handelsbanken at lagerbidraget som trolig har trukket veksten ned i 3. kvartal kun er midlertidig. Dermed venter de at veksten vil ta seg opp igjen i 4. kvartal, kanskje til i overkant av 2 prosent. - Dette ville i så fall bety fortsatt grei fart i amerikansk økonomi i 2. halvår i år, mener økonomene. Atlanta Fed-modell indikerer sjokk-tallBeregninger gjort i Atlanta Fed indikerer at farten i amerikansk økonomi kan være langt svakere enn konsensus-forventningen. - Atlanta Feds prognosemodell basert på indikatorer som inngår direkte i BNP, har vært langt mer treffsikker enn markedet på å spå økonomisk utvikling i USA i år, sier Handelsbankens team. Denne modellen indikerer at økonomisk vekst i 3. kvartal kan bli så lav som 0,8 prosent, blant annet som følge av av svak utvikling i produksjon og ordreinngang for varige industrivarer. - Dersom Atlanta Fed skulle få rett, ville det i så fall innebære en vesentlig oppbremsing i veksttakt i forhold til 1. halvår i år, og i så måte en utvikling i motsatt retning av hva Fed må se for å kunne heve styringsrenten, konkluderer Due-Andresen, Gonsholt Hov og Mork.