<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Anker dom mot lakseselskap

Økokrim anker dom mot Nord Senja Laks AS, hvor Norway Royal Salmon ASA er hovedeier.

Publisert 6. nov. 2015 kl. 11.29
Oppdatert 6. nov. 2015 klokken 11.30
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 108 ord
laks, fisk, fiskehandel

Senja tingrett avsa 19. oktober 2015 dom i straffesak mot Nord Senja Laks AS.Norway Royal Salmon ASA eier 66,67 prosent av aksjene i Nord Senja Laks AS.Dommen oppsummeres av Norway Royal Salmon slik:1. Nord Senja Laks AS ble dømt til å betale en ubetinget bot på fem millioner kroner, samt inndragning på 400.000 kroner.2. Nord Senja Laks AS ble ikke idømt rettighetstap. Dommen hadde således ingen innvirkning på Nord Senja Laks AS sine konsesjoner og fremtidig drift.Økokrim har den 6. november meddelt at de anker avgjørelsen knyttet til botens størrelse og avgjørelsen om å ikke idømme rettighetstap.Norway Royal Salmon faller 0,7 prosent til 69 kroner på Oslo Børs.