<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

De lave tapene overrasker Finanstilsynet

Finanstilsynet kommer med en advarsel til norske banker i kjølvannet av oljeprisfallet.

    Publisert 5. jan. 2016 kl. 11.03
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 123 ord
    Morten Baltzersen.

    Finanstilsynet sendte rett før jul et brev til landets banker hvor det ble understreket at de i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2015 særskilt måtte vurdere den direkte og indirekte effekten av oljeprisfallet i vurdering av nedskrivningsbehov, både når det gjelder individuelle og gruppevise nedskrivninger.I brevet slås det fast at de bokførte tapene på utlån så langt har vært lave.«Dette er noe overraskende i lys av økt usikkerhet knyttet til kredittkvaliteten i bankenes utlånsporteføljer», heter det i brevet.Gruppenedskrivninger utgjorde pr 30. september 2015 0,25 prosent av brutto utlån til kunder, det samme som ved utgangen av 2014.«Med utgangspunkt i det betydelige oljeprisfallet og svekkede utsikter for norsk økonomi kunne en ha forventet en økning i denne andelen for norske bankkonsern samlet», heter det