<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Det norske: Oljeprisen barberer inntektene

Det norske oljeselskap melder om et resultat på seks millioner dollar i 2. kvartal 2016, ned fra sju millioner dollar samme kvartal for ett år siden.

    Publisert 14. juli 2016 kl. 08.06
    Oppdatert 14. juli 2016 klokken 08.08
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 335 ord

    Kvartalets fortjeneste per aksje er 0,03 dollar, mot 0,04 dollar ved samme krosvei i fjor.Resultat før skatt beløp seg til 45 millioner dollar, ned fra 63 millioner i q2 2015.- Andre kvartal har sammen med stabile, trygge og effektive operasjoner, vært preget av høy aktivitet innenfor forretningsutvikling. Med avtalen om å fusjonere med BP Norge AS samt tildelingen tre lisenser i 23. konsesjonsrunde, beveger vi oss mot målet om å bli et ledende uavhengig offshore lete- og produksjonsselskap, sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik i en kommentar.Inntektene beløp seg til 256 millioner, mot 322 millioner samme periode i fjor.  - Nedgangen i forhold til samme periode i fjor skyldes hovedsakelig lavere oljepris, opplyser selskapet i rapporten.Petroleumsinntektene utgjore 271 millioner i årets 2. kvartal, mot 336 millioner i fjorårets. Mens Det norske fikk en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar fatet i 2. kvartal i fjor har snittprisen krympet til 49 dollar fatet i årets 2. kvartal. I det samme tidsrommet har selskapets oljeproduksjon økt fra 58.363 fat per dag (boepd)  til 62.440 boepd.Gassprisen falt fra 0,27 dollar/scm til 0,17 dollar.EBITDA var ned fra 224 millioner til 174 millioner, mens EBIT falt fra 106 millioner til 74 millioner.Selskapet hadde også et tap på 16 millioner dollar som hovedsakelig skrev seg fra netto realiserte og urealiserte tap på råvaresikringer.BalansenI balansen har Goodwill krympet fra 1.134 millioner til 739 millioner, mens varige driftsmidler er opp fra 2.804 millioner til 3.305 millioner.Selskapet hadde 68 millioner dollar i betalingsmidler ved utgangen av 2. kvartal 2016, mens egenkapitalen var på 378 millioner, ned fra 661 millioner ved samme krosvei i 2015.- Ved utgangen av andre kvartal 2016 hadde selskapet en kontantbeholdning og ubenyttede kredittfasiliteter på1,02 milliarder dollar. For perioden juli til årsslutt har selskapet et tilgjengelig opptrekksbeløp i RBL-fasilitetenpå 2,9 milliarder dollar, skriver selskapet i rapporten.Det norske forteller videre at de etter den planlagte fusjonen med BP Norge AS vil vurdere kapitalstrukturen,  inklusive optimal struktur på lånebetingelser og en økning i lånekapasiteten.Selskapets rentebærende gjeld har økt fra 2.347 millioner til 2.852 millioner.