<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dette kan bety rentekutt

Oljeinvesteringene var svakere enn ventet, og det kan bety at rentebunnen ikke er nådd.

    Publisert 25. aug. 2016 kl. 09.05
    Oppdatert 25. aug. 2016 klokken 09.07
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 249 ord

    Gårsdagens ferske tall fra oljeinvesteringstellingen viste at anslagene for de totale investeringene i olje- og gassvirksomheten kuttes både for 2016 og 2017.- For denne runden var det ventet små endringer i forhold til tellingen i andre kvartal. Investeringene for 2016 blir nå anslått til 163,5 milliarder kroner og til 150,5 milliarder i 2017. Anslagene var begge i underkant av 2 prosent lavere enn ved forrige telling, skriver analytiker Halfdan Grangård i dagens morgenrapport fra Handelsbanken.- Samlet betyr dette en vekst i prisene på 0,8 prosent i 2016 og uendrede priser neste år. Justert for prisendringer blir da anslagene for realinvesteringene -18 i år og -8 neste år.Ikke ferdig med å kutte renta?Ifølge analytikeren anslo Norges Bank i juni et noe mindre fall i oljeinvesteringene en gårsdagens telling kan tilsi.- En kan derfor argumentere for at tellingen er på nedsiden av sentralbankens forventninger. Samtidig bør man være varsom med bastante konklusjoner, skriver Grangård.Blant annet er utviklingen i prisdeflatoren for disse investeringene usikker. I tillegg viser gårsdagens telling at det i hovedsak er utsetting av prosjekter innen kategorien nedstengning og fjerning som forklarer endringen fra forrige telling. I tillegg understreker analytikeren av oljeinvesteringene nå er en vesentlig mindre andel av norsk økonomi enn for få år siden. I 2013 utgjorde de 9-10 prosent, nå er det snakk om seks prosent.- Allikevel er den siste tellingen noe svakere enn ventet. Selv om vi nå har avlyst rentekuttet i september, tyder tellingen på at veksten fremover blir lav og at Norges Bank ikke er ferdig med å senke renta.