<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Negativt nytt fra REC

REC har kommet med en markedsoppdatering for 3. kvartal.

    Publisert 23. sep. 2016 kl. 07.11
    Oppdatert 23. sep. 2016 klokken 07.38
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 308 ord

    Som en følge av handelskrigen mellom USA og Kina, og den nylige nedgangen i markedet, har REC Silicons omsetning i 3. kvartal vært lavere enn tidligere ventet, opplyses det i en melding.Som en følge av dette ventes det at silisiumsalget i 3. kvartal ender på cirka 1.800 tonn.Selskapet skriver at det fortsatt er pågående forhandlinger mellom USA og Kina, i et forsøk på å løse konflikten. De påpeker imidlertid at som en politisk prosess, er timing og utfallet fortsatt usikkert.Totalt venter REC en omsetning i 3. kvartal på rundt 45-50 millioner dollar, ned fra 71,1 millioner dollar i 2. kvartal.Den samlede silisiumproduksjon estimeres til rundt 3.900 tonn i tredje kvartal, mot den tidligere guidingen på 4.490 tonn. FBR-produksjonen anslås til 3.300 tonn, mot tidligere ventet 3.830 tonn.Selskapet påpeker at de vil gjøre tiltak for å opprettholde en sunn kontantbeholdning, og justere produksjonskapasitetsutnyttelsen etter etterspørselen i markedet. Innen 1. oktober venter selskapet å kjøre på cirka 50 prosent av full kapasitet ved Moses Lake-anlegget.Per 22. september har REC en kontantbeholdning på 81 millioner dollar.Yulin-prosjektetREC melder også at de nå er i forhandlinger med sin joint venture-partner om utsettelse av betalingen av selskapets andre og tredje kapitalinnskudd på Yulin-prosjektet til etter 2018. Innskuddet er på 169 millioner dollar.«Med tanke på selskapets joint venture-betalingsforpliktelser, tillater de relevante avtalene en utsettelse av andre betaling på 15 millioner dollar i kapitalinnskudd til minst juli 2017», skriver REC.Dersom  det ikke skulle bli en løsning i handelskrigen, og hvis REC ikker er i stand til å betale sine bidrag, tillater avtalen at også at selskapet kan la være å betale. Om dette skulle skje vil selskapets eierandel i prosjektet bli tilsvarende redusert.REC påpeker at konstruksjon og utgifter til Yulin-anlegget fortsatt går etter planen for oppstart i andre halvår neste år.REC vil 2. november legge frem sine resultater for 3. kvartal og guiding for 4. kvartal.Les hele meldingen her.